جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

1-مناقصه‌گزار: شرکت سازه گستر سایپا

2-موضوع مناقصه:انتخاب پیمانکارساخت پالت‌های استاندارد

3- زمان ارایه اسناد و دريافت پيشنهادات: از زمان درج آگهي 15/09/99 تا پايان وقت اداري روزچهارشنبه26/09/99

 4- مبلغ تضمین: 500.000.000 (پانصد میلیون) ریال به صورت ارایه ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط

5- محل دریافت اسناد: کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج، روبروی پارس خودرو، شرکت سازه گستر سایپا، طبقه همکف، امور ارتباطات

6- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شماره تماس:48912304 كاوياني

ارتباطات شرکت سازه گستر سایپا