جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی حراج(اموال منقول)

شهرداری سروآباد در نظر دارد نسبت به فروش اموال منقول تحت مالکیت این شهرداری از طریق حراج حضوری و با شرایط ذیل در ساعت 09:00 صبح مورخ 02/11/99 در محل دفتر شهرداری واقع در استان کردستان، شهر سروآباد، شهرداری سروآباد واقع در بلوار شهداء اقدام نماید.

الف: مشخصات اموال

1-ضایعات چرخ و فلک 14 کابین (باظرفیت 56 نفر) باکلیه تجهیزات جانبی، شروع قیمت پایه هر واحد 90.000 ریال

2-ضایعات کشتی صبا 6 ردیفه ظرفیت 24 نفر باکلیه تجهیزات جانبی، شروع قیمت پایه هر واحد از 90.000 ریال

3-ضایعات سالتوی 4 نفره، شروع قیمت پایه هر واحد 90.000 ریال

4-الکتروموتور سه فاز 11 کیلووات، شروع قیمت پایه از 60.000.000 ریال

5-الکتروموتور سه فاز 11 کیلووات چینی، شروع قیمت پایه از 60.000.000 ریال

ب: شرایط شرکت در حراج

1-فروش نقدی است و هزینه‌های مربوط به حراج برعهده خریدار می‌باشد.

2-پیشنهادات بایستی در پاکت مهر و موم شده و با ذکر کامل مشخصات و درج جمله مربوط به حراج شهرداری سروآباد با عنوان (پاکت الف: مشخصات کامل متقاضی شرکت پاکت ب: سپرده شرکت در مزایده به میزان 50.000.000 ریال پاکت ج: مهر و امضاء و همچنین مطالعه شرایط شرکت در مزایده که به امضاء رسیده است) اقدام نماید.

3-پیشنهادات در مورخ 02/11/99 رأس ساعت 09:00 قرائت و در همان روز اعلام برنده خواهد شد.

4-مراجعه به ادارات مربوطه جهت انجام تشریفات انتقال سند و دبیرخانه برعهده خریدار می‌باشد.

5-متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه ستاد ایران نسبت به رؤیت شرایط شرکت در مزایده اقدام نمایند.


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3168 مزایده - شهرداری سروآباد - فروش اموال منقول شامل ضایعات چرخ و فل

3052 مزایده - شهرداری سروآباد - واگذاری جایگاه سی ان جی

3045 مزایده - شهرداری سروآباد - واگذاری جایگاه سی ان جی

2968 مناقصه - شهرداری سروآباد - خاک‌برداری، جدول کاری، سنگ فرش، موزایی

2919 مزایده - شهرداری سرو آباد - فروش وسایل شهربازی

2911 مزایده - شهرداری سرو آباد - فروش وسایل شهربازی

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد