جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مزایده

شهرداری اسلام آباد غرب به استناد بند 1 از مصوبه شماره 156 شورای اسلامی شهر مورخ 03/08/99 در نظر دارد تعداد یک دستگاه کامیون بنز کمپرسی شاسی جفت دیفرانسیل مدل 1397 به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) و با شماره مزایده 1099005304000005 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

زمان انتشار در سایت: مورخ 24/10/99 ومهلت دریافت اسناد مزایده: 24/10/99 لغایت 04/11/99 ساعت 13:00

تاریخ بازدید: مورخ 24/10/99 لغایت 04/11/99 وآخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 04/11/99 ساعت 14:30 می‌باشد.

زمان گشایش پيشنهادات: 05/11/99 وزمان اعلام برنده 05/11/99

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می‌باشد:

1-برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می‌باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده(در صورت وجود هزینه مربوطه) پرداخت تضمین شرکت در مزایده(ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت، گشایش پاکات، اعلام برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می‌باشد.

2-پیشنهاد می‌گردد باتوجه به یک دستگاه کامیون بنز مطرح شده در مزایده قبل از ارایه پیشنهاد از کامیون مذکور بازدید به عمل آورید.

3-علاقه مندان به شرکت در مزایده می‌بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی (توکن) با شماره‌های ذیل تماس حاصل نمایند. مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت‌نام سایر استان‌ها در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت‌نام/ پروفایل مزایده‌گر موجود است.

4-کلیه کسورات قانونی به عهده برنده مزایده می‌باشد.

5-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

6-سپرده شرکت در مزایده نفر دوم و سوم تا تنظیم صورتجلسه واگذاری با نفر اول در حساب شهرداری باقی خواهد ماند و در صورت انصراف نفر اول تا سوم سپرده آن‌ها به ترتیب ضبط خواهد شد.

7-به پیشنهادهای مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8-سایر جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3138 مزایده - شهرداری اسلام آباد غرب - فروش یک دستگاه کامیون بنز کمپر

3124 مزایده - شهرداری اسلام آباد غرب - یک دستگاه کامیون بنز کمپرسی شاس

2978 مناقصه - شهرداری اسلام آباد غرب - خرید یک‌ دستگاه جاروب خیابانی

2917 مناقصه - شهرداری اسلام آبادغرب - خرید نیسان دوگانه سوز با بالابر

2900 مناقصه - شهرداری اسلام آباد غرب - خرید یک دستگاه نیسان دوگانه سوز

2725 مناقصه - شهرداری اسلام آباد غرب- پروژه بهسازی و آسفالت معابر سطح

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد