جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

 

آگهي مناقصه خريد، نصب وراه اندازي پست كيوسكي KVA  800 و كابل كشي و اصلاح پست زميني موجود در بوستان ملت جنب پل فلزي واقع در منطقه پنج شهرداري اصفهان

 شهرداري اصفهان در نظر دارد خريد، نصب و راه اندازي پست كيوسكيKVA  800 و كابل كشي و اصلاح پست زميني موجود در بوستان ملت جنب پل فلزي واقع درمنطقه پنج شهرداري اصفهان را به پيمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا از کليه افراد حقوقی واجد شرايط به منظور شركت در مناقصه دعوت به عمل مي‌آيد.

تذكرات:

1-مدت انجام كار:

مدت پيمان 45 روز از تاريخ تحويل كارگاه مي‌باشد.

2-سپرده شرکت در مناقصه: به ميزان 850.000.000 ريال مي‌باشد كه به یکی از دو روش زیر قابل پذيرش خواهد بود:

الف ) ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه

ب ) فیش واریز نقدی به شماره حساب سپرده 10027600013 بانک شهر شعبه جهان نما به نام شهرداري اصفهان

3-مبلغ واريزي جهت دريافت اسناد مناقصه و شماره حساب: مبلغ 1.500.000 ريال به شماره حساب 0105833882000 بانک ملي بنام شهرداري اصفهان

4-شرايط متقاضي:

الف ) داشتن حداقل يك قرارداد مشابه در زمينه موضوع مناقصه در يكي از شهرهاي كشور جمهوري اسلامي ايران

ب ) با عنايت به لزوم اتصال و تحويل پست برق مذكور به اداره برق، ضروري است شركت كنندگان مورد تأييد اداره برق بوده و اسناد مثبته در اين زمينه را ارایه نمايند.

ج ) داشتن گواهي صلاحيت ايمني، صلاحيت پيمانكاري

د ) تأييد توانمندی انجام موضوع قرارداد توسط نماينده كارفرما(تأييد توانمندي مشروط به ارایه مستندات فوق مي‌باشد.) 

  5-مهلت ارایه اسناد: واجدين شرايط مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از روز چهارشنبه مورخ24/10/1399 تا روز دوشنبه مورخ 06/11/1399 به معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان مراجعه نمايند.

آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت: تا ساعت 13:30روز سه‌شنبه مورخ  07/11/1399 مي‌باشد.

    6-محل دريافت اسناد وقبول پيشنهادها: خیابان آیت ا... شمس آبادی،کوچه شماره 23،معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان

الف ) شركت كنندگان باید اسناد و مدارک مناقصه را پس از اخذ، مهر و امضاء نموده و در پاكت‌هاي (الف) و (ب) که از معاونت خدمات

شهری دریافت نموده‌اند، لاك و مهر شده تحويل دبیرخانه معاونت داده و رسید دریافت نمايند.

ب ) شركت در مناقصه و ارایه پيشنهاد به منزله قبول شروط و كليه تكاليف مقرر در اسناد مناقصه مي‌باشد.شهرداري اصفهان در رد يا قبول کلیه پيشنهادها مختار است.

شهرداري اصفهان

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3149 مناقصه - شهرداری اصفهان - اجرای پروژه‌های احداث تقاطع غير همسطح

3142 مناقصه - شهرداری اصفهان - احداث خط انتقال پساب از تقاطع آفتاب تا

3124 مناقصه - شهرداری اصفهان - اجرای پروژه‌های احداث سالن مطالعه ،احدا

3106 مناقصه - شهرداری اصفهان - اجرای پروژه‌های احداث سالن مطالعه سپاه

3100 مناقصه - شهرداری اصفهان - اجرای پروژه‌های احداث خیابان آزادگان ،پ

3099 مزایده - شهرداری اصفهان - فروش املاك و مستغلات

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد