جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

 

آگهی مزایده عمومی مجدد

شرکت پالایش نفت بندرعباس در نظر دارد انواع کابل‌های ضایعاتی خود را به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

شماره مزایده

شرح کالا

مقدار تقریبی(کیلو گرم)

قیمت واحد (ریال)

جمع کل(ریال)

008/99

انواع کابل‌های ضایعاتی در اندازه‌های مختلف

550.000

840.000

462.000.000.000

 

1-   متقاضیان شرکت در مزایده می‌توانند از روز دوشنبه مورخ 29/10/1399 لغایت روز چهارشنبه مورخ 01/11/1399 از ساعت 09:00 صبح الی 11:30، به منظور خرید اسناد مزایده و بازدید از کابل‌های ضایعاتی و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس: بندر عباس، کیلومتر 25 جاده غرب شهرستان بندرعباس، پالایشگاه نفت بندر عباس، ساختمان مرکزی، امور پیمان‌ها، اتاق شماره 134 مراجعه نمایند.

2-  تاریخ و محل تحویل پاکات پیشنهاد مالی: حداکثر تا ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 05/11/1399 و محل تحویل، ساختمان مرکزی، کمیسیون معاملات، اتاق شماره 203 می‌باشد.

3-   تاریخ و محل گشایش پاکات پیشنهاد مالی: حداکثر تا ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 06/11/1399، ساختمان مرکزی پالایشگاه، کمیسیون معاملات، اتاق شماره 203 می‌باشد. جلسه گشایش پاکات مالی بدون حضور پیمانکاران برگزار می‌گردد.

4-  میزان سپرده شرکت در مزایده فوق: 10% (ده درصد) کل مبلغ پیشنهادی می‌باشد.

5-   کلیه کابل‌ها به صورت یکجا وکلی فروخته می‌شود.

6-    سایر شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است.

7-   خریدار علاوه بر پرداخت مبلغ کالا، ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده آن به فروشنده می‌باشد.

8-   این شرکت در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادهای واصله مختار خواهد بود.

9-   تلفن‌های تماس 32367152-076  و 32367157-076 و 32367160-076 سایت اینترنتی ما: WWW. BAORCO.IR

                                                        روابط عمومی و بین الملل

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3172 مناقصه - شرکت پالایش نفت بندرعباس - P/F siemens

3172 مناقصه - شرکت پالایش نفت بندرعباس - P/F fuji

3172 مناقصه - شرکت پالایش نفت بندرعباس - خرید و تأمین الکترو پمپ سانتر

3172 مناقصه - شرکت پالایش نفت بندرعباس - خرید تیوب

3172 مناقصه - شرکت پالایش نفت بندرعباس - P/F MASONEILAN

3172 مناقصه - شرکت پالایش نفت بندرعباس - P/F BENTLY NEVADA

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد