جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای پیمانکاری ساخت مدرسه شش کلاسه

 تیپ 364 متحرک هجومی ارتش جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد اجراء پروژه عمرانی ساخت مدرسه شش کلاسه واقع در منازل سازمانی تیپ و با نظارت نوسازی مدارس استان از طریق مناقصه عمومی به شرکت‌های پیمانکاری دارای گواهینامه صلاحیت دار واگذار نماید.

لذا متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و بازدید از محل مورد نظر از تاریخ انتشار آگهی به مدت 6 روز تا مورخه 09/11/99 روز پنجشنبه به قسمت پست مهندسی تیپ مراجعه و یا با نماینده این یگان آقای حسین قلی‌نژاد به شماره همراه 09143818490 تماس و هماهنگی نمایند  و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 15/11/99 پاکت‌های پیشنهادی را به انتظامات تحویل نمایند.

·       کمیسیون مناقصه در مورخه 18/11/99 ساعت 10:00 صبح در دفتر فرماندهی تشکیل و نسبت به گشایش پاکت‌ها اقدام خواهد شد.

ردیف

شرح

شهرستان

ب