جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

شماره 201/99

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان همدان در نظر دارد احداث اسکلت فلزی و.سقف  مرکز جامع سلامت روستایی سیمین زاغه(فاز دوم) واقع در شهرستان بهار-روستای سیمین زاغه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به کلیه شرکت‌هایی که دارای ظرفیت کاری آزاد،حداقل رتبه‌بندی لازم(پایه 5 ابنیه)،تجربه کاری لازم، گواهینامه صلاحیت ایمنی(HSE توان مالی مناسب، کادر مجرب و تجهیزا