جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

 

 

 

 

آگهي مزايده فروش ماهی پرورشی(نوبت اول)

*****************************************************************************

شركت زراعي دشت ناز(سهامی خاص)در نظر دارد حدود 126 تن انواع ماهی پرورشی گرمابی شامل(فیتوفاک،بیگهد کپور، آمور) آببندان‌های شماره 4دشت نازو شماره 2مهدشتخود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
متقاضيان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت فرم شرایط مزایده به اموربازرگاني شركت به آدرس ذیل مراجعه و یا با تلفن به شرح ذيل تماس حاصل نمایند.

 

**************************

آخرین زمان دریافت پیشنهادات:ساعت 13:00روزدوشنبه مورخ 13/11/1399

زمان گشایش پاکات: ساعت 14:00روزدوشنبه مورخ 13/11/1399

مكان : ساري، جاده گهرباران،شركت زراعي دشت ناز

****************************************

تلفن:33726719-011

33726400-011

 

شماره تماس جهت هماهنگی:آقای خادمیان09125175010

 

سوابق فراخوان های همین سازمان:

3190 مزایده - شركت زراعی دشت ناز - فروش اموال و لوازم مازاد شامل وسا

3190 مزایده - شرکت زراعی دشت ناز - فروش دام

3184 مناقصه - شركت زراعی دشت ناز - عملیات برداشت، بسته‌بندی و جمع‌آو

3184 مناقصه - شركت زراعی دشت ناز - عملیات آماده‌سازی، نشا و سایر فرآین

3184 مناقصه - شرکت زراعی دشت ناز - تأمین لوازم و اجرای سیستم مه پاش (ف

3184 مزایده - شرکت زراعی دشت ناز - فروش ماهی پرورشی گرمابی

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد