جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله­ای (نوبت دوم)

شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران به استناد آیین نامه­های اجرایی قانون برگزاری مناقصات در نظر دارد، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله­ای از محل اعتبارات جاری، مناقصه شماره (2099070002000116) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)را با اطلاعات مشروحه  ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

موضوع مناقصه: انجام خدمات نظافت لوازم اداری و اثاثیه و منصوبات ساختمان‌های آبفای شرق، ساختمان اداری سعیدآباد جاجرود و ساختمان اداری رودبار قصران

مبلغ برآورد اولیه: 8.769.756.120 ریال(هشت میلیارد و هفتصد و شصت و نه میلیون و هفتصد و پنجاه و شش هزار و یکصد و بیست)ریال

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 353.092.683 ریال در وجه شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران

مدت اجرای کار: 12 ماه

شرایط شرکت در مناقصه: شرکت‌هایی که دارای گواهینامه تعیین صلاحیت شرکت‌های خدماتی از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی وگواهی تأیید صلاحیت ایمنی مجاز به شرکت می‌باشند.

تاریخ، مهلت، محل و مبلغ دریافت اسناد: از آگهی نوبت اول مورخ 03/12/99 تا مورخ 09/12/99 نسبت به خرید اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت اقدام نمایند. قیمت اسناد برابر با 500.000 ریال می­باشد. مناقصه‌گران می‌توانند یک سری کامل از اسناد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس (www.setadiran.ir) دریافت نمایند. مبلغ واریز شده، غیر قابل استرداد است.

تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد: پیشنهادها باید حداکثر تا ساعت 09:30 صبح مورخ 20/12/99 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  بارگذاری گردند و حداکثر تا ساعت 09:30 صبح همان روز فیزیک پاکت (الف) را به نشانی: تهران، رودهن، بلوار امام، خیابان پاسداران، پلاک 61، طبقه همکف، دبیرخانه، تلفن: 76503117 تحویل و رسید دریافت گردد.

زمان ومحل گشایش: پیشنهادهای واصله درساعت 10:15 صبح مورخ 20/12/99 در کمیسیون مناقصات آبفای شرق واقع در رودهن، بلوار امام، خیابان پاسداران، پلاک 61، دفتر قراردادها  باز و نتیجه مناقصه اعلام می‌گردد.

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3201 اصلاحیه مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - خرید سرج تان

3201 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - عملیات اجرایی مکانیکا

3201 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - رفع حوادث و اتفاقات خ

3196 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - خرید الکترو پمپ شناور

3196 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان - برون سپاری رفع حوادث و اتفا

3196 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - بهره‌برداری و نگهدار

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد