جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله­ای با ارزیابی کیفی فشرده(نوبت دوم)

شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران به استناد آیین نامه ­های اجرایی قانون برگزاری مناقصات در نظر دارد، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله­ای با ارزیابی کیفی فشرده از محل اعتبارات جاری به شماره مناقصه (2099070002000117) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)را با اطلاعات مشروحه  ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

موضوع مناقصه: خرید و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک راه و ترابری پردیس

مبلغ برآورد اولیه: 8.367.421.748 ریال

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 341.022.652 ریال در وجه شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران

محل اجراء: محدوده شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران(پردیس)

مدت اجرای کار: 6 ماه

پیمانکاران واجد شرایط: مناقصه‌گران دارای حداقل رتبه 5 آب(به شرطی که دارای ظرفیت آماده به کار برای پروژه حاضر باشند) و دارای HSE در صورت کسب امتیاز کیفی می‌توانند شرکت نمایند.

تاریخ، مهلت، محل و مبلغ دریافت اسناد: از آگهی نوبت اول مورخ 03/12/99 تا مورخ 09/12/99 نسبت به خرید اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت به نشانی (www.setadiran.ir) اقدام نمایند. قیمت اسناد برابر با 500.000 ریال می­باشد. مناقصه‌گران می‌توانند یک سری کامل از اسناد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دریافت نمایند. مبلغ واریز شده، غیر قابل استرداد است.

تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد: پیشنهادها باید حداکثر تا ساعت 09:30 صبح مورخ 20/12/99 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  بارگذاری گردند و حداکثر تا ساعت 09:30 صبح همان روز فیزیک پاکت (الف) را به نشانی: تهران، رودهن، بلوار امام، خیابان پاسداران، پلاک 61، طبقه همکف، دبیرخانه، تلفن: 76503117 تحویل و رسید دریافت گردد.

زمان ومحل گشایش پاکات: پاکات درساعت 10:00 صبح مورخ 20/12/99 در کمیسیون مناقصات آبفای شرق به آدرس: رودهن، بلوار امام، خیابان پاسداران، پلاک 61، دفتر قراردادها  باز و نتیجه مناقصه اعلام می‌گردد.

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3201 اصلاحیه مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - خرید سرج تان

3201 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - عملیات اجرایی مکانیکا

3201 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - رفع حوادث و اتفاقات خ

3196 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - خرید الکترو پمپ شناور

3196 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان - برون سپاری رفع حوادث و اتفا

3196 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - بهره‌برداری و نگهدار

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد