جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی نوبت اول

مناقصه عمومی

شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر داردیک فروند شناور AHTS را (به شماره مناقصه124-99)را ازطریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.

لذا ازشرکت‌های واجد شرایط دعوت می شود از تاریخ16/12/1399 لغایت20/12/1399جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت 08:00 صبح الی 14:00 به آدرس: تهران،شهرک قدس(غرب)، بلوار دادمان، خیابان شفق، نبش کوچه آفتاب، ساختمان توحید،طبقه4،دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت پتروگوهر فراساحل کیش (تلفن:60-88576356 داخلی 2175)مراجعه نمایند .

مدت زمان اجرای کار: یک‌سال

محل انجام موضوع مناقصه:خلیج فارس-منطقه عملیاتی رشادت و فازهای 13 و 24-22

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:9.051.000.000ریال

مهلت تحویل مدارک به واحد مناقصه‌گزار تا تاریخ 25/12/1399روزدوشنبه ساعت12:00 به آدرس مناقصه‌گزارمی‌باشد.

 

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3214 مناقصه - شرکت پتروگوهر فراساحل کیش-انجام عملیات Slick Line

3214 مناقصه-شرکت پتروگوهر فراساحل کیش -انجام عملیات Directional

3214 مناقصه - شرکت پتروگوهر فراساحل کیش-خرید Tublar

3214 مناقصه - شرکت پتروگوهر فراساحل کیش- خرید Spare Parts for Repair

3214 مناقصه -شرکت پتروگوهر فراساحل کیش - خریدTop Drive Spare Parts

3214 مناقصه - شرکت پتروگوهر فراساحل کیش -خرید Safety Equipment of F&G

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد