جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مناقصه عمومی احداث میدان شهدا واقع در منطقه گل‌گهر

شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل‌گهر در نظر دارد احداث میدان شهدا واقع در منطقه گل‌گهر را به شرکت‌های پیمانکاری که دارای رشته ابنیه با حداقل گرید 2 و تأسیسات با حداقل گرید 4 واگذار نماید.

لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 16/12/1399 به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.

1-آخرین زمان ارایه پاکت‌ها و پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 25/12/1399

2-شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

3-سپرده شرکت در مناقصه: 7.464.603.923 ریال

4-هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می‌باشد.

5-کلیه مشخصات لازم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

6-تاریخ بازدید از پروژه: 16/12/1399

7-محل تحویل اسناد وپیشنهادات: سیرجان، کیلومتر 50 جاده محور سیرجان-شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، ساختمان‌های هلدینگ مستقر بر تپه، بلوک 5(شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل‌گهر)

8-تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی(به غیر از ایام تعطیل)


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3184 مناقصه - شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل‌گهر - تأمین سرویس ایا

3172 مناقصه -شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر - احداث میدان شهد

3172 مناقصه - شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر - احداث مسجد بین

3168 مناقصه - شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر - انجام خدمات مش

3168 مناقصه - شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر - پروژه شبکه هدا

3163 مناقصه - شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل‌گهر - انجام مطالعات

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد