جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید سرج تانک

پیرو مناقصه با موضوع خرید سرج تانک به همراه کلیه متعلقات و تجهیزات مطابق مشخصات پیوست به شماره فراخوان (2099070002000119) مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد ایران) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه از 275.000.000 ریال به 425.000.000 ریال تغییر می‌یابد. شایان ذکر است سایر تغییرات در سامانه مذکور اطلاع رسانی گردیده است.


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3224 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - عملیات اجرایی اصلاح و

3224 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - عملیات اجرایی مخزن 20

3224 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - عملیات اجرایی مخزن 30

3224 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - عملیات اجرایی مخزن 7

3222 مزایده - شرکت اب و فاضلاب شرق استان تهران - فروش بخشی از اراضی م

3222 مزایده - شرکت اب و فاضلاب شرق استان تهران - فروش بخشی از اراضی ما

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد