جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی ختم ورشکستگی

 

بدینوسیله  ختم تصفیه ورشکستگی شرکت آذرمونا با پرداخت صد در صد مطالبات بستانکاران (ماده 49 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی) در این اداره اعلان می‌گردد.

 

نیلوفر کیوانی بروجنی

دادرس علی البدل در اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3026 مزایده - اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران - فروش تعدادی اقلام و ما

2984 مزایده - اداره تصفيه امورورشكستگي تهران - فروش اموال منقول و غیر

2894 مزایده - اداره تصفيه امورورشكستگی تهران - فروش اموال شرکت ورشکسته

2809 مزایده - اداره تصفيه امورورشكستگی تهران - فروش اموال شرکت ورشکسته

2804 مزایده - اداره تصفيه امورورشكستگی تهران - فروش اموال منقول وغیرمن

2794 مزایده - اداره تصفيه امور ورشكستگی تهران - ششدانگ سه قطعه کشاورزی

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد