جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

 

(آگهي تجدید  مناقصه عمومی)

 

شهرداري رفسنجان در نظر دارد براساس  بودجه  مصوب شماره 1119 مورخ 27/12/1399 شورای  محترم اسلامي شهر، جهت روشنایی بزرگراه قدس، بلوار کارگر، بلوار سید کاظم هاشمی و شهرک هزار واحدی  نسبت به خرید  220 عدد  چراغ K 6500، Im 17000، Ied ، W 140  و 230 عدد چراغ K 6500، Im 12500، Ied ، W 104  از طريق برگزاري مناقصه عمومي اقدام نمايد.

لذا از کلیه شرکت‌های واجد صلاحيت و دارای شرایط لازم که تجربه و توانايي انجام كار را دارند، دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت وتحويل اسناد و اطلاع از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خيابان تختي يا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روزدوشنبه مورخ 30/01/1400 به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم  نمایند.

- مدت انجام کار یک‌ماه از تاریخ ابلاغ می باشد.

- ضمانتنامه شرکت در مناقصه مبلغ 551.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده 3100003594008 بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان

-آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداري روز دوشنبه  مورخ 30/01/1400می‌باشد.

- شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است.

- مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

شماره تلفن‌های تماس: 5-34258701-034

 

روابط عمومي شهرداري رفسنجان

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3220 مناقصه - شهرداري رفسنجان- جمع آوری شبکه برق هوایی خیابان انقلاب و

3217 مناقصه - شهرداري رفسنجان - احداث بوستان بانوان (شماره 2)

3216 مناقصه - شهرداري رفسنجان - خرید سیم مسی روکش دار ارت، کابل و تاب

3215 مناقصه -شهرداري رفسنجان -تأمین نیروی انسانی جهت امور اداری و خدما

3211 مناقصه - شهرداری رفسنجان - احداث بوستان بانوان

3209 مناقصه - شهرداری رفسنجان -تأمین نیروی انسانی جهت امور اداری و خد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد