جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مزایده عمومی

فروش یک قطعه زمین با اعیانی (نوبت اول)

سازمان جهادکشاورزی استان البرز در نظر دارد براساس مجوز صادره از وزارت امور اقتصادی و دارایی، یک فقره از املاک تحت اختیار خود را به صورت نقد و از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده،با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت((www.setadiran.irو با شماره مزایده 2000003668000001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

پلاک ثبتی

مساحت

(مترمربع)

قیمت پایه کارشناسی

(ریال)

نشانی ملک

1402  فرعی از 1160  اصلی

24/5630

576.024.000.000

اشتهارد،بلوار آیت الله خامنه‌ای، روبروی شهرداری،ساختمان شماره 2، مدیریت جهادکشاورزی شهرستان اشتهارد

الف- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده (ودیعه): مبلغ تضمین به میزان 14.221.000.000ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی می باشد. مزایده‌گران موظفند اصل تضمین را تا ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 05/02/1400 به اداره امور قراردادها و پیمان‌های سازمان جهادکشاورزی استان البرزتسلیم نمایند.

ب- اطلاعات زمانی مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت:

تاریخ انتشار مزایده در سامانه: از ساعت09:00 روز یکشنبه مورخ 22/01/1400 تا ساعت 17:00روز یکشنبه مورخ 05/02/1400

مهلت بازدید از ملک: از ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 23/01/1400 تا ساعت 13:00 روز سه‌شنبه مورخ 31/01/1400(به غیرازایام تعطیل)

مهلت ارایه پیشنهادها: از ساعت 09:00روز دوشنبه مورخ 23/01/1400 تا ساعت 17:00 روز یکشنبه مورخ 05/02/1400

زمان و مکان گشایش پیشنهادها: ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 06/02/1400 در محل سالن جلسات سازمان به نشانی: کرج، خیابان شهید بهشتی، میدان شهید آجرلو، سازمان جهادکشاورزی استان البرز

زمان اعلام برنده: ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 08/02/1400

ج- شرایط مزایده‌گران: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ثبت نام شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت میباشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده(ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده‌گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

2- کلیه اطلاعات ملک شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

3- علاقه مندان به شرکت در مزایده، می بایست عضو این سامانه باشند. لذا لازم است مزایده‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی(توکن) را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه ستاد: 1456

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان‌ها، در سایت سامانه موجود است.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد