جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

بسمه تعالي

فراخوان شناسایی مشاور شماره 1-1400

شركت توزیع نیروی برق استان کردستان در نظر دارد  از  شرکت‌های خدمات مشاوره  و سایر شرکت‌هايی که تجربه کاری در پروژه‌های مشاوره در خصوص کاهش پیک مشترکین برق دارند ، براي انجام خدمات اجرایی طرح افزایش مشارکت مشترکین برق خانگی و تجاری در کاهش پیک   و پاسخگویی بار دعوت به همکاری  نماید. شرکت‌های فوق  می‌توانند  اسناد ارزيابي كيفي را از تاريخ درج آگهي نوبت دوم روز شنبه مورخ 21/01/1400 به مدت 5 روز كاري تا روز چهارشنبه مورخ  25/01/1400  با مراجعه به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به نشانی www.setadiran.ir دریافت نمايند.

آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده تا پایان وقت اداري (ساعت 14:00) روز  چهارشنبه مورخ 01/02/1400 می‌باشد، همچنین اسناد مذکور بایستی به نشانی سنندج،‌ بلوار جانبازان، سايت اداري، دفتر حراست  و امور محرمانه  شركت توزيع نيروي برق استان كردستان ارسال شود و در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به نشانی www.setadiran.ir  نیز بارگذاری گردد.

اين آگهي به منظور ارزيابي كيفي انتشار يافته و پس از ارزيابي از متقاضيان واجد شرايط طي مراحل بعدي دعوت به عمل خواهد آورد. ضمناً در قبال ارایه مدارك ارزيابي وجهي دريافت نخواهد شد.به مدارک و اسناد فاقد امضاء، مخدوش، غیر مستند و مدارکی که بعد از انقضاء مهلت قید شده در آگهی واصل شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است ارایه مدارک هیچ گونه حقی را برای متقاضیان جهت دعوت به ارایه پیشنهاد ایجاد نخواهد کرد.

- ساير اطلاعات و جزييات مربوطه در اسناد ارزیابی کیفی  مندرج است.

               

           شرکت توزیع نیروی برق استان كردستان

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3223 مزایده - شركت توزيع نيروي برق استان كردستان - برونسپاري تعمیر 100

3220 مناقصه - شركت توزيع نيروي برق استان كردستان - خريد 8000 عدد انواع

3212 مناقصه - شركت توزيع نيروی برق استان كردستان - قرائت لوازم اندازه

3211 مناقصه - شركت توزيع نيروی برق استان كردستان -خرید 2100 دستگاه کنت

3204 مناقصه - شركت توزيع نيروي برق استان كردستان - خودرو

3201 مناقصه - شركت توزيع نيروي برق استان كردستان - قرائت لوازم اندازه

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد