آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله‌اي شماره 74/96

نوبت دوم

موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد « سرویس، نگهداری، تعمیرات تاسیسات و تجهیزات مکانیکی  و الکتریکی)» خود را به صورت مناقصه

عمومي به اشخاص حقوقی از طریق سامانه‌ی تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه‌ی مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه‌ی پیشنهاد

مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه‌ی تدارکات الکترونیکی دولت (ستادایران) به آدرس :www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است

مناقصه‌گران (اشخاص حقوقی) در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق

سازند .تلفن ستاد ایران 02141934داخلی 4 می‌باشد.

1-آدرس مناقصه‌گزار و محل برگزاري مناقصه: استان البرز –کرج-  حصارک – سه راه پست خانه - موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی . اتاق جلسات 

معاونت برنامه ريزي و پشتيباني .

2-شماره تلفن موسسه : 34570038 الی 46 و 35552194 -026

3-موضوع مناقصه:  « سرویس، نگهداری ، تعمیرات تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی

4-تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانت‌نامه بانكي يا چك بانكي تضمين شده به مبلغ  250.000.000 ریال مي‌باشد.

5- تاریخ  انتشار مناقصه در سامانه : روز مورخ   19/07/1396 روز  چهارشنبه ساعت  13:00 می‌باشد.

6- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: مورخ 25/07/96   روز سه‌شنبه ساعت 19:00می‌ باشد.

7-  مهلت زمانی ارائه ی پیشنهاد : مورخ 05/08/ 1396  روز جمعه ساعت 19:00 می‌باشد.

8-زمان بازگشایی پاکات در مرحله‌ی اول مناقصه : مورخ  06/08/1396  روز شنبه ساعت  09:00می‌باشد.

9-زمان بازگشایی پاکات در مرحله‌ی دوم مناقصه : مورخ  09/08/1396  روز سه‌شنبه ساعت  09:00می‌باشد.

توجه: متقاضيان مي‌بایست علاوه بر بارگذاری اسناد و پاکات الف(ضمانت‌نامه)ب(رزومه و...) ج (قیمت پیشنهادی) در سامانه تدارکات الکترونیک دولت، اصل مدارک 

سه پاکت مذکور را به صورت دربسته و مهر شده یک روز قبل از بازگشایی پاکات مذكور در ساعت اداری به امور قراردادها و دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه

تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي  واقع در کرج  حصارک بلوار شهيد بهشتی تحویل نمایند.

10- حضور نمايندگان شركت‌ها با معرفي‌نامه كتبي درجلسات بازگشايي پاكتها بلامانع مي‌باشد.

11-ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه موجود مي‌باشد .


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد