آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

نوبت دوم

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد اجرای پروژه عمرانی به شرح زیر را در بهارستان از طریق مناقصه عمومی به شرکت‌های دارای گواهینامه صلاحیت

معتبر پیمانکاری واگذار نماید

لذا متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی لغایت روز دوشنبه 01/08/1396 در ساعات اداری به امور قراردادهای شرکت عمران بهارستان 

به آدرس بهارستان - خیابان الفت شرقی – خیابان امیر کبیر با شماره تماس 36861090 الی 6 داخلی 232 و یا پایگاه ملی مناقصات و یا سایت شرکت www.BNT.ir

مراجعه نمایند .

ضمنا" پیشنهادها می‌بایست "در پاکت‌های جداگانه" تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ14/08/1396تحویل دبیرخانه مرکزی شرکت عمران شود. کمیسیون مناقصه

ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 15/08/1396 در محل دفتر معاونت فنی و اجرایی تشکیل و نسبت به بازگشایی پاکت ها اقدام خواهد شد .

لازم به ذکر است که کارفرما می تواند هزینه پروژه‌ها را به صورت تهاتر با اراضی یا متحدثات تجاری یا مسکونی و یا در صورت امکان و انجام مراحل قانونی نسبت به

پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکار در قالب اسناد خزانه اسلامی یا نقدی اقدام نماید.هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

ردیف

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

مبلغ برآورد اولیه (ریال )

سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

مدت

پیمان

 

 

1

تجدید مناقصه 17/96

ساخت مسجد سیدالشهداء واقع در فاز یک محله پردیس شهر بهارستان

ساختمان وابنیه حداقل رتبه 5

16.993.424.010

849.671.200

12 ماه

شرکت عمران شهر جدید بهارستان

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد