آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

فراخوان مناقصه

عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی به  شماره  025/96/1

نوبت دوم

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی خاص) به عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

1-  موضوع مناقصه : تامین مواد شیمیایی، کنترل و پایش شرایط عملیاتی آب کولینگ (برج خنک کننده) بویلر، چیلر و رفریج در مدت زمان 12 ماه تمام شمسی.

2- نحوه و  محل  توزیع اسناد مناقصه : اسناد مناقصه همزمان به همراه اوراق ارزیابی کیفی از تاریخ 28/11/1396 لغایت پایان وقت اداری 02/12/1396 به متقاضیان ، به نشانی استان خوزستان - شهرستان  بندر ماهشهر سایت 3 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، شرکت پتروشیمی اروند ارائه می‌گردد.

3-میزان سپرده و نوع تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ 300.000.000 ریال بصورت (ضمانت‌نامه بانکی، چک تضمین شده بانکی و یا واریز وجه نقد به شماره حساب 6094200030 نزد بانک تجارت  شعبه شرکت پتروشیمی اروند.)

4-مبلغ خرید اسناد مناقصه: بابت خرید اسناد مناقصه مبلغ 1.000.000ريال به شماره حساب مندرج در بند (3) واریز و اصل فیش به امور حقوقی و پیمانها تحویل می‌گردد.

 5- معیارهای ارزیابی کیفی  و سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اوراق ارزیابی و اسناد مناقصه درج گردیده است.

6-زمان جلسه توجیهی : جلسه توجیهی در تاریخ 05/12/1396 برگزار می‌گردد.

7-زمان تحویل پاکات مناقصه : زمان تحویل پاکت ارزیابی کیفی، پاکات(الف ، ب ، ج) و پاکت مربوط به حراست، تا پایان وقت اداری مورخ  09/12/1396 می‌باشد.

8- گشایش پاکات : از مناقصه‌گرانی که حداقل امتیاز لازم را از کمیته فنی بازرگانی کسب نمایند جهت گشایش پاکات دعـوت بعمـل می‌آید.

9- مدت اعتبار پیشنهادات : سه ماه از تاریخ تحویل پاکات می‌باشد.

10-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

· متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر ، می‌توانند با شماره تلفنهای 06152126475- 06152126470 -تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.arvandpvc.irملاحظه نمایند. 

                                                     تفکر   توکل   تلاش          

 روابط عمومی شركت پتروشيمي اروند


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد