آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

مناقصات اجرایی دریاچه ارومیه و اداره بیابان (ترسیب کربن)     

" نوبت دوم "

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصات عمومی اجرای عملیات آبیاری و مرمت تشتک در شهرستان‌های ارومیه و سلماس و میاندوآب و بوته کاری و خرید بوته توام با آبیاری در شهرستان ارومیه و نهالکاری و چاله کنی در شهرستان ماکو با شماره مناقصه به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  25/11/96 می باشد. اشخاص حقیقی و حقوقی  دارای حداقل رتبه 5 آب و کشاورزی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت‌های الف : آدرس : ارومیه : بزرگراه خاتم الانبیا اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی تلفن : 8-32775005              

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41937

دفتر ثبت نام : آذربایجان غربی 32232113

ردیف

عنوان مناقصه

محل اجرا

شهرستان

مبلغ برآورد اولیه

( ریال )

مبلغ تضمین

( ریال )

زمان دریافت اسناد از سایت تا مورخه

مهلت ارائه پیشنهاد

زمان بازگشایی

ساعت

شماره مناقصه

1

اجرای عملیات بوته کاری خرید بوته توام با آبیاری

مرنگلو

ارومیه

9703739790

485186990

3/12/96

15/12/96

16/12/96

9 صبح

200960225000045

 

2

انگنه

ارومیه

7277804843

363890242

3/12/96

15/12/96

16/12/96

15/9

 

200960225000044

3

اجرای عملیات آبیاری و مرمت تشتک

آغ زیارت و چوپانلو - آغداش

سلماس -میاندوآب

5781666896

289083345

3/12/96

15/12/96

16/12/96

30/9

200960225000043

4

سپرغان 1 و 2

ارومیه

11145751055

557287553

3/12/96

15/12/96

16/12/96

45/9

200960225000042

 

5

اجرای عملیات نهالکاری و چاله کنی

بورالان

ماکو

4188680861

209434043

3/12/96

15/12/96

16/12/96

10 صبح

200960225000046

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری آذربایجان غربی 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد