آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

آگهي فراخوان عمومي شناسایی متقاضي جهت واگذاري

اماکن تجاری و خدماتی در فرودگاه زاهدان

نوبت دوم

اداره كل فرودگاههاي استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي، نسبت به واگذاري بهره برداري از اماكن تجاري فرودگاه بين‌المللی زاهدان در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعايت لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور مصوب (1358) و آئين‌نامه اجرايي آن، از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقوقی واجد شرايط به صورت دو بسته جداگانه به شرح ذیل به بخش خصوصي اقدام نمايد.

الف: بسته اول شامل رستوران و کافی شاپ، ردیف شماره1جدول ذیل

ب: بسته دوم شامل سایر موارد ردیف 2 جدول ذیل که به تفکیک متراژ و مبلغ تضمین ذکر گردیده است.بدينوسيله از كليه اشخاص واجد شرايط كه دارايتوان مالي، اجرایی و مديريتي لازم مي‌باشند، دعوت بعمل مي‌آيد حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 2/12/96 ضمن واريز مبلغ500000 ريال به حساب شبا شماره 180100004001068404006338IRخزانه نزد بانک مرکزی ج.ا.ا  بنام شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور، با مراجعه به دبیرخانه اداره کل فرودگاههای استان سیستان و بلوچستان نسبت به ارائه فيش واريزي مزبور و دريافت اسناد فراخوان اقدام نمايند.

ردیف

موضوع فعالیت

موقعیت

متراژ

(مترمربع)

مبلغ ضمانتنامه

شرکت در فراخوان

 

اشخاص مجاز

شرکت در فراخوان

مدت زمان

قرارداد

1

رستوران و کافی شاپ

طبقه اول ترمینال داخلی

70

12.500.000ریال

حقوقی

سه سال

 

2

 

غرفه مواد غذایی

سالن ترانزیت

28

75.000.000 ریال

 

حقوقی

 

 

سه سال

 

غرفه بسته بندی بار همراه

ترمینال داخلی و خارجی

15

غرفه عطر و ادکلن

سالن ترانزیت

8

غرفه اسباب بازی و یا در صورت

تمایل صنایع دستی

سالن ترانزیت

15

ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر می‌باشد.

مهلت تکمیل و تسلیم اسناد (حداكثر) تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ12/12/96به فرودگاه زاهدان می‌باشدکه کلیه پاکات فراخوان (شامل پاکتضمانتنامه، پاکت رزومه و پاکت پیشهاد قیمت و آنالیز درآمد-هزینه) می‌بایست بطور جداگانه مهر و موم و در یک پاکت اصلی دیگر مهر و موم شده به فرودگاه ارائه گردد.

لازم به ذكر است ارزيابي و شناسائي بهره بردار واجد شرايط با توجه به معيارهاي مندرج در اسناد فراخوان انجام خواهد گردید و شركت در فراخوان هيچگونه حق و حقوقي براي متقاضي ايجاد نخواهد نمود و هزينه انتشارآگهي با برنده فراخوان مي‌باشد.

مشخصات محل‌هاي قابل واگذاري، از طريق فرودگاه و سايت مربوطه، به آدرس ذيل، قابل ارائه خواهد بود.

آدرس سایت :

                                                                                                            www.zahedan.airport.ir

www.airport.ir  

اداره كل فرودگاههاي استان سیستان و بلوچستان


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد