آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

نوبت اول

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان در نظر دارد امور خدمات و نظافت بخشهای بیمارستان 17 شهریور رشت را، به پیمانکاران واجد صلاحیت از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. شرکتهای متقاضی می‌توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ 25/11/96 لغایت 03/12/96 پس از واریز مبلغ 500.000 ریال به شماره حساب 2178384440006 بانک ملی درآمد دانشگاه علوم پزشکی گیلان اقدام و با ارایه اصل فیش واریزی و درخواست کتبی با مهر شرکت جهت دریافت اسناد به آدرس رشت میدان فرهنگ خ پرستار ساختمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان طبقه همکف اطاق 137 (امور قراردادهای دانشگاه) مراجعه نمایند. زمان تحویل اسناد تا پایان وقت اداری مورخ 12/12/96 در مکان خرید اسناد می‌باشد.

زمان بازگشایی پاکتها ساعت 10 صبح روز سه‌شنبه مورخ 15/12/96 در سالن اجلاس معاونت توسعه دانشگاه می‌باشد.

هزینه نشر آگهی روزنامه بر عهده برنده مناقصه می‌باشد. 

 

دبیرخانه کمیسیون مناقصه و مزایده دانشگاه 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد