آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

آگهی دعوت به مناقصه عمومی (یک مرحله‌ای)

نوبت اول

اداره کل نوسازی مدارس استان گیلان در نظر دارد پروژه با مشخصات به شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به پیمانکاران واجد شرایط و رتبه‌بندی شده که دارای گواهینامه تشخیص صلاحیت معتبر و ظرفیت کاری آزاد می‌باشند از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir واگذار نماید. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان مناقصه در سامانه 27/12/96 می‌باشد. محل دریافت اسناد مناقصه از دریافت تا تحویل از طریق درگاه مذکور انجام خواهد شد. (در ضمن هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می‌باشد.)

ردیف

نام پروژه

شهرستان

مدت پیمان (ماه)

مبلغ برآورد

(به ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (به ریال)

منبع تامین اعتبار

1

تکمیل استخر شنای آموزش و پرورش

بندرانزلی

18

15.418.767.500

771.000.000

27 درصد مالیات بر ارزش افزوده جزء 47ردیف 550000 (اسناد خزانه اسلامی سررسید بهمن ماه 1398)

 1-بابت خرید اسناد مناقصه مبلغ 400.000 ریال به شماره حساب 2170094437006 بانک ملی به حساب خزانه به نام اداره کل نوسازی مدارس گیلان واریز گردد.   

2-نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به شرح ذیل تهیه و تسلیم گردد:    

الف: ضمانت‌نامه بانکی

ب: ضمانت نامه‌های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند

ج: وجه نقد به شماره حساب 2173064411006 تمرکز وجوه سپرده بانک ملی

3-محل تسلیم تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: دبیرخانه اداره کل نوسازی مدارس گیلان

4- تاریخ تسلیم تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 20/01/97 تا ساعت 13

5- مهلت فروش اسناد مناقصه: از تاریخ 27/12/96 الی 06/01/97

6- تاریخ تحویل اسناد: از تاریخ 07/01/97 تا 21/01/97 تا ساعت 13

7- بازگشایی پاکتهای مناقصه: تاریخ 22/01/97 ساعت 9 صبح

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس41934-021دفتر ثبت نام تهران: 02185193768- 02188969737 و دفتر ثبت نام استان گیلان 33251136- 013


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد