آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

آگهی مزایده

نوبت اول

شرکت آب و فاضلاب خوزستان در نظر دارد به استناد ماده 12 آئین‌نامه خود نسبت به فروش اقلام شرح ذیل از طریق مزایده عمومی کتبی اقدام نماید. از داوطلبان خرید دعوت بعمل می‌آید جهت خرید اسناد مزایده ظرف مدت مذکور به ساختمان این شرکت واقع در اهواز اول کیانپارس مراجعه نمایند.

شماره مزایده

شرح مختصر کالا

محل نگهداری کالا

مهلت فروش اسناد مزایده

تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات

مبلغ تضمین

 به ریال

7/96

لوله چدن داکتیل به قطر اسمی 500 م م از نوع اتصال واشری (نر و ماده ) به ضخامت حدود 10 میلی متر به صورت مدفون در عمق حدود 3 متری به طول تقریبی 35 کیلومتر معادل حدود 5800 شاخه 6 متری (اسمی)

سوسنگرد

8/1/97

20/1/97

4.000.000.000

8/96

لوله فولادی به قطر اسمی 350 م م به ضخامت تقریبی 5/4 میلی متر مدفون در عمق حدود 5/1 متری به طول تقریبی 5 کیلومتر

سوسنگرد

8/7/97

20/1/97

400.000.000

توضیحات: کلیه هزینه‌های مربوط به حفاری، خارج کردن لوله از زمین، برگرداندن زمین به وضعیت قبل بر عهده برنده مزایده می‌باشد.

برنده مزایده فقط مجاز به برداشت لوله‌ها از مسیرهای غیر آسفالت و بدون معارض می‌باشد.

*جهت خرید اسناد هر یک از مزایده‌های فوق مبلغ 100.000 ریال باید به صورت حضوری و از طریق دستگاه پوز مستقر در مدیریت بازرگانی آبفا خوزستان فلکه اول کیانپارس به نام این شرکت واریز گردد. این مبلغ غیر قابل استرداد می‌باشد.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا ساعت 10 صبح روز بازگشایی پاکات می‌باشد محل تحویل پاکات دبیرخانه حراست مزایده‌گزار است.

*به پیشنهاد فاقد امضاء مشروط، مخدوش فاقد تضمین و پیشنهادهای واصله بعد از انقضاء مدت مقرر مذکور فوق ترتیب اثر داده نمی‌شود.

*پیشنهاد دهنده موظف است مبلغ تضمین شرکت در مزایده به صورت چک تضمین شده بانکی در وجه این شرکت به مبلغ مذکور تهیه و به شرح مذکور در اسناد مزایده تسلیم نماید.

*هزینه نشر آگهی و کارشناسی کالا بر عهده برنده مزایده است. سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است. 

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد