آگهي تجدید مناقصه

 86-96

شركت بهره‌برداري راه آهن شهري تهران و حومه در نظر دارد انجام خدمات نظافت و شستشوی ناوگان خط 3 را از طريق برگزاري مناقصه عمومي واگذار نمايد.

لذا از اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي‌گردد به منظور دريافت اوراق مناقصه و كسب اطلاعات بيشتر با واريز مبلغ 2،000،000 ريال بابت اســناد و پاكات مــخصوص منــاقصه  به حــساب  جــاري700802749328 بانك شهر (شعبه امام خميني(ره) كد 264)  در وجه شركت بهره‏‌برداري راه آهن شهري تهران وحومه تا پايان وقت اداري مورخ 18/01/1397 (بجز ایام تعطیل) به نشاني: تهران-خيابان انقلاب اسلامي-تقاطع حافظ -شماره956- طبقه پنجم- مديريت امور قراردادها-مراجعه نمايند. تحويل اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري مورخ 26/01/1397 مي‌باشد. 

- سپرده شركت در مناقصه معادل 320.000.000ريال مي‌باشد.

-تاکید می‌گردد اسناد مناقصه فقط بصورت حضوری و با ارایه معرفی‌نامه رسمی، اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی قابل دریافت است.

- اين آگهي در روزنامه‌های کثیرالانتشار به چاپ رسيده و هزينه آن بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

                                                                             شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه

metro.tehran.ir


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد