آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

آگهی مناقصه

بروز رسانی و افزايش ظرفيت سيستم DCS فاز1 و2 پتروشيمي کارون نوبت دوم

شرکت پتروشيمي کارون در نظر دارد بروز رسانی و افزايش ظرفيت سيستم DCS فاز1و2 نوبت دوم خود را از طريق مناقصه عمومي به واجدين شرايط واگذار نمايد.

محل دريافت اسناد مناقصه: متقاضيان می­توانند از تاريخ21/12/1396لغايت 26/12/1396 از طريق وب سايت پتروشيمی کارون به آدرس  www.krnpc.ir, تب تأمين‌کنندگان و مشتريان, بخش مناقصات و مزايدات با ثبت مشخصات شرکت خود اسناد را جهت شرکت در مناقصه دانلود نمايند. شماره تماس:  06152122707

  (توجه: کليه اصلاحات احتمالی تنها از طريق آدرس پست­های الکترونيکی اعلام شده در زمان ثبت مشخصات شرکت برای دريافت اسناد مناقصه در وب سايت پتروشيمی کارون ارسال می­گردد.)

تاريخ جلسه توجيهی: ساعت 10:00 مورخ 28/12/1396 واقع در سالن کنفرانس مجتمع پتروشيمی کارون در سايت 2 منطقه ويژه اقتصادی

آخرين زمان تحويل پاکات پيشنهاد قيمت: تا پايان وقت اداري 15/01/1397

تضمين شرکت در مناقصه: مبلغ تضمين شرکت در مناقصه 300,000,000 (سيصد ­ميليون) ريال مي­باشد.

الف:مناقصه يک مرحله‌اي بوده وشرکت کنندگان بر اساس مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزيابي مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت و بر اساس مدارک و مستندات ارسالي امتياز کسب خواهند نمود.

 ب : حداقل امتياز لازم جهت بازگشائي پاکت پيشنهاد قيمت شرکت کنندگان 80 امتياز خواهد بود.

  پ : پيشنهاد قيمت شرکت کنندگاني که حائز حداقل امتياز نگردند بازگشائي نخواهد شد.

  ج : کارفرما بدون هرگونه توضيح در رد يا قبول کليه پيشنهادات مختار است.

شماره مناقصه

عنوان

نوبت مناقصه

MN-15/521

بروز رسانی افزايش ظرفيت سيستم DCS فاز1و2

نوبت  دوم

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومي پتروشيمي کارون


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد