آگهی مناقصه

بروز رسانی و افزايش ظرفيت سيستم DCS فاز1 و2 پتروشيمي کارون نوبت دوم

شرکت پتروشيمي کارون در نظر دارد بروز رسانی و افزايش ظرفيت سيستم DCS فاز1و2 نوبت دوم خود را از طريق مناقصه عمومي به واجدين شرايط واگذار نمايد.

محل دريافت اسناد مناقصه: متقاضيان می­توانند از تاريخ21/12/1396لغايت 26/12/1396 از طريق وب سايت پتروشيمی کارون به آدرس  www.krnpc.ir, تب تأمين‌کنندگان و مشتريان, بخش مناقصات و مزايدات با ثبت مشخصات شرکت خود اسناد را جهت شرکت در مناقصه دانلود نمايند. شماره تماس:  06152122707

  (توجه: کليه اصلاحات احتمالی تنها از طريق آدرس پست­های الکترونيکی اعلام شده در زمان ثبت مشخصات شرکت برای دريافت اسناد مناقصه در وب سايت پتروشيمی کارون ارسال می­گردد.)

تاريخ جلسه توجيهی: ساعت 10:00 مورخ 28/12/1396 واقع در سالن کنفرانس مجتمع پتروشيمی کارون در سايت 2 منطقه ويژه اقتصادی

آخرين زمان تحويل پاکات پيشنهاد قيمت: تا پايان وقت اداري 15/01/1397

تضمين شرکت در مناقصه: مبلغ تضمين شرکت در مناقصه 300,000,000 (سيصد ­ميليون) ريال مي­باشد.

الف:مناقصه يک مرحله‌اي بوده وشرکت کنندگان بر اساس مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزيابي مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت و بر اساس مدارک و مستندات ارسالي امتياز کسب خواهند نمود.

 ب : حداقل امتياز لازم جهت بازگشائي پاکت پيشنهاد قيمت شرکت کنندگان 80 امتياز خواهد بود.

  پ : پيشنهاد قيمت شرکت کنندگاني که حائز حداقل امتياز نگردند بازگشائي نخواهد شد.

  ج : کارفرما بدون هرگونه توضيح در رد يا قبول کليه پيشنهادات مختار است.

شماره مناقصه

عنوان

نوبت مناقصه

MN-15/521

بروز رسانی افزايش ظرفيت سيستم DCS فاز1و2

نوبت  دوم

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومي پتروشيمي کارون


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد