آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

آگهی تجدید مزایده

اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران به قائم مقامي از شرکت ورشکسته فراپویا نام در نظر دارد نسبت به فروش عرصه و اعیان محل کارخانه و تاسیسات و اموال موجود در محل کارخانه یکجا یا جداگانه  به نشانی : تهران شهرک صنعتی ایوانکی میدان آموزش خیابان پژوهش 3 پلاک 199 محل کارخانه فراپویا نام- از طریق مزایده روز شنبه مورخ 8/3/97 ساعت 10 صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی به نشانی تهران- خیابان سپهبد قرنی- تقاطع خیابان سمیه مجتمع قضائی شهید بهشتی طبقه 7 شعبه دوم تصفیه  اقدام نماید.

الف : مشخصات ملک و محل آن و اموال و تاسیسات:

1-عبارت از شش دانگ عرصه و اعیان محل کارخانه شرکت تولیدی فراپویانام در زمینی به مساحت 1960 مترمربع و اعیانی980 مترمربع دارای ساختمان اداری و نگهبانی و انبار و قرارداد شهرک غیره به مبلغ 4.600.000.000 ریال طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری .

2-تاسیسات و اموال: شامل ویبراتور دارای موتور و بالشتک وملحقات مخزن دو جداره سیصد لیتری مخزن تبادلی سه هزار لیتری مبدل حرارتی استیل دستگاه سرخ کن فرایر هشت متری با لوازم و ملحقات کامل از قبیل موتور گیربکسو جک و غیره- یک دستگاه بالابر دو متری با موتور و ملحقات دیگر-یک دستگاه ویبراتور با موتور و ملحقات- نوار نقاله دو و هشت متر با موتور و هاپر و ملحقات- یک دستگاه خورد کن با موتور و پایه و ماردان و ملحقات دیگر-الکتروموتور سه فاز با پمپ و شاسی و غیره- پمپ سانتریفوژاز با شاسی و ملحقات دیگر- یک دستگاه بالابر با موتور و ملحقات دیگر- یکدستگاه روغن داغ کن با مشعل و ملحقات دیگر-یک دستگاه هیتر با مشعل و ملحقات دیگر- به مبلغ 905.300.000 ریال طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری.  

ب : شرایط شرکت در مزایده

1 فروش نقدي است و مبلغ پایه مزایده طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری عرصه به مبلغ 4.600.000.000 ریال و تاسیسات 905.300.000 ریال می‌باشد و هزینه‌های مربوطه به مورد مزایده (بجز مالیات نقل و انتقال و سایر دیون مورد مزایده که به عهده فروشنده است) به عهده طرفین است. 2- پیشنهاددهندگان باید قبلاً 5% قیمت پایه مزایده به به ترتیب مبلغ 230.000.000 ریال و 45.265.000 ریال را به حساب جاری شماره 0108073390004 ورشکستگان اداره تصفیه نزد بانک ملی ایران شعبه وزارت دادگستری کد 577 واریز و یا معادل رقم فوق چک بانکی اخذ و ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. 3- پیشنهادات باید در پاکت لاک و مهر شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده شرکت ورشکسته طراحی و مونتاژ ادلران مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده در روی پاکت تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 8/3/97 به دبیرخانه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به نشانی تهران خیابان سپهبد قرنی مجتمع قضائی شهید بهشتی طبقه هفتم تسلیم نمایند. 4- پیشنهادات در ساعت 10 صبح همان روز باز و قرائت خواهد شد و در همان جلسه مزایده حضوری به عمل خواهد آمد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. این اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم- مشروط- فاقد سپرده و برخلاف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهــد شد. 5- برنده مزایده باید ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از جلسه مزایده بقیه ثمن معامله (قیمت پیشنهادی) را به حساب اداره تصفیه واریز و جهت تنظیم سند انتقال قطعی در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده از سوی اداره حاضر شود. (بدیهی است تحویل مورد مزایده پس از پرداخت 100% قیمت پیشنهادی و حضور در دفترخانه میسر خواهد بود) 6- چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه برنده مزایده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد علاوه بر جبران خسارات وارده از محل وجه تودیعی نسبت به فروش مورد مزایده از طریق مزایده مجدد اقدام خواهد شد و وجه سپرده به نفع هیئت بستانکاران و ورشکسته ضبط می‌گردد. 7- مراجعه به ادارات مربوطه جهت انجام تشریفات انتقال سند اعم از شهرداری‌ها، اداره ثبت، مالیات و غیره به عهده خریدار می‌باشد.  

حسین زاده معاون قضائی اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد