آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

آگهـي مـناقصــه عمومي

       نوبت اول          

شهرداري علي آباد كتول در نظر  دارد باستناد مجوز شماره 11 مورخ 19/01/1397 شوراي اسلامي شهر، نگهداری فضای سبز را از طریق شرکت های واجد شرایط با رعایت قوانین و مقررات و مقررات بصورت حجمی واگذار نماید.

سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 377.000.000 ريال بصورت ضمانت نامه بانکی (حداقل سه ماه اعتبار داشته باشد) یا سپرده مطابق قانون یا وجه نقد واریزی به حساب 0105779476005 بانک ملی شعبه مرکزی علی آباد کتول بنام شهرداری می‌باشد.

شهـرداري در رد يا قبول  پيشنهادات مختار مي‌باشد.

از متقاضيان دعوت مي‌شود اسناد مناقصه را از امور قراردادهاي شهرداري علی آبادکتول يا سايت www.aliabad.ir دريافت و پاکات مربوطه را تا مورخ 97/02/09 به دبیرخانه شهرداری تسلیم نمایند.

 تاریخ بازگشایی پاکات رسیده مورخ ۹۷/۰۲/۱۰ راس ساعت 14:15  میباشد. هزينه آگهي و تشريفات بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.                                                          

ابوذر اسفندياري پور- شهـردار علي آباد كتول 

انتشار نوبت اول:۹۷/۰۱/۲۸

انتشارنوبت دوم: ۹۷/۰۲/۰۴


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد