آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

آگهی مزایده

نوبت اول

شهرداری خاش در نظر دارد در اجرای مصوبه شماره 18 مورخ 26/12/96 شورای محترم اسلامی شهر خاش نسبت به اجاره قسمتی از پارک بانوان (یک واحد اتاقک به متراژ 2*2 متر) از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل اقدام نماید.

1-آخرین مهلت جهت شرکت در مزایده ده/10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم می‌باشد.  

2- شرکت کنندگان در مزایده می‌بایست پیشنهادات خود را حداکثر تا آخرین مهلت اعلام شده در پاکات سربسته که به صورت الف: ‌شامل سپرده، پاکت ب: شامل اسناد و مدارک تحویلی و پاکت ج: شامل قیمت پیشنهادی می‌باشد قرارداده و به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.

3-سپرده نفرات اول تا سوم برندگان در مزایده به ترتیب درخواست و عدم انعقاد قرارداد به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید.

4-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5- شرکت کنندگان در مزایده جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند در ساعات اداری به شهرداری مراجعه نمایند.   

شهرداری خاش

انتشار نوبت اول: 28/01/1397

انتشار نوبت دوم: 08/02/1397


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد