آگهی مزایده

نوبت اول

شهرداری خاش در نظر دارد در اجرای مصوبه شماره 18 مورخ 26/12/96 شورای محترم اسلامی شهر خاش نسبت به اجاره قسمتی از پارک بانوان (یک واحد اتاقک به متراژ 2*2 متر) از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل اقدام نماید.

1-آخرین مهلت جهت شرکت در مزایده ده/10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم می‌باشد.  

2- شرکت کنندگان در مزایده می‌بایست پیشنهادات خود را حداکثر تا آخرین مهلت اعلام شده در پاکات سربسته که به صورت الف: ‌شامل سپرده، پاکت ب: شامل اسناد و مدارک تحویلی و پاکت ج: شامل قیمت پیشنهادی می‌باشد قرارداده و به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.

3-سپرده نفرات اول تا سوم برندگان در مزایده به ترتیب درخواست و عدم انعقاد قرارداد به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید.

4-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5- شرکت کنندگان در مزایده جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند در ساعات اداری به شهرداری مراجعه نمایند.   

شهرداری خاش

انتشار نوبت اول: 28/01/1397

انتشار نوبت دوم: 08/02/1397


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد