آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

تجدید مناقصه‌­های عمومي یک مرحله اي

شماره 3 /1068-96 ، 2/1084-96

نوبت اول

شركت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه هایی با موضوعات ذیل برگزار نماید:.

رديف

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

 

مبلغ برآورد

(ريال)

 

نوع تضمين و مبلغ(ريال)

مدت

1

3/1068-96

خرید لوله فولادی جهت پروژه های سطح استان

5,173,000,000

ضمانتنامه معتبر به مبلغ259,000,000

1ماه

2

2/1084-96

خرید 5004متر لوله فولادی درزدار 3اینچ جهت پروژه های بنیاد برکت سطح استان

2,427,599,277

ضمانتنامه معتبر به مبلغ 121,500,000

1ماه

*مشخصات کامل لوله‌ها در دعوتنامه‌ها ذکر شده است.

1)   زمان دریافت اسناد مناقصه: 28/01/1397 الی 01/02/1397

2)  تاریخ ارسال پیشنهادات : ساعت 14 مورخ 11/02/1397

3) تاریخ بازگشایی پاکت‌ها : ساعت 9 صبح مورخ 13/02/1397

4) محل بازگشایی پاکت‌ها: بیرجند – بلوار شهدای عبادی ، ضلع غربی سازمان جهاد کشاورزی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان جنوبی سالن جلسات

5) استفاده از مصالح و تولیدات داخلی استان در اولویت قراردارد.

ضمناً: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد) به آدرس www.setadiran.ir) انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. به پیشنهادهای واصله خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد

برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سايت شركت آب و فاضلاب روستايي خراسان جنوبي (www.abfar-kj.ir)و یا وب سايت پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات  (iets.mporg.ir)مراجعه و يا با شماره تلفن 8-32214752- 056 اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمائید. 

روابط عمومی شركت آب و فاضلاب روستايي خراسان جنوبي 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد