آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای شماره  1/خ/پ/97

فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد نیازمندی‌ مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی تامین نماید.

متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اوراق شرایط و مشخصات با در دست داشتن معرفی‌نامه با مهر شرکت و اصل فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال در وجه حساب شماره 5151579015005 بانک سپه نزد شعبه خیابان نیروی دریایی کد 716 به نام دارایی فرماندهی آماد و پشتیبانی نداجا از تاریخ 29/01/97 الی 06/02/97 از ساعت 8:00 الی 12:00 به ف خرید این فرماندهی واقع در تهران- میدان رسالت- انتهای خیابان نیروی دریایی- پادگان کوهک مراجعه نمایند و در صورت لزوم تلفن‌های 73953218-73953283-73953279 و دورنگار 77225974 آماده پاسخگویی خواهند بود. 

چای شکسته ایرانی 30.000 کیلوگرم 

فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد