آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

آگهی تمدید مناقصه عمومی

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومي ذيل را به تامین کنندگان واجد صلاحيت واگذار نمايد.

ردیف

شماره مناقصه

شرح

مبلغ سپرده (ریال)

زمان و محل

تحویل پاکت‌ها

بازگشایی پاکت‌ها

1

1-11-97

خرید انواع کنتور 

کنتور تکفاز با قاب:‌ 1.036.000.000

حداکثر تا ساعت 15:30 مورخ 08/02/97

دبیرخانه

ساعت 9 مورخ 09/02/97

سالن کنفرانس

کنتور سه فاز: 376.250.000

انواع کنتور فهام: 409.000.000

2

2-11-97

خرید انواع کابل

کابل 10+10*1: 281.000.000

کابل 6+6*1:‌ 787.000.000

لذا از واجدین شرایط دعوت بعمل می‌آید برای دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به یکی از دو روش ذیل اقدام نمایند.

1.واریز مبلغ 250.000(دویست و پنجاه هزار) ریال به حساب جاری سپهر 0102238552004 بانک صادرات شعبه صنعتی کرمان بنام شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان و با ارائه اصل فیش واریزی جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی کرمان بلوار جمهوری اسلامی ایران روبروی گمرک شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان (شماره تلفکس کرمان 03432116086 - امور تدارکات و 5-03432110403 داخلی 1063) مراجعه نمایند.

2.مراجعه به پايگاه اطلاع رساني مناقصه http://iets.mporg.ir و سايت توانير (شبکه اطلاع رسانی معاملات) www.Tavanir.org.ir و سایت شرکت توزیع برق جنوب کرمان www.sked.co.ir و سایت انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های توزیع www.edca.ir . (اسناد مناقصه‌ای که به این صورت دریافت می‌شود، رایگان است.)

به پیشنهادهائی که فاقد امضاء، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت و ساعت مقرر در فراخوان، واصل می شود مطلقاٌ ترتیب اثر داده نخواهد شد. حضور یک نفر نماینده با معرفی‌نامه کتبی مجاز می‌باشد.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد