آگهي مناقصه عمومي دو مرحله‌اي به شماره 13-97

موضوع مناقصه: احداث كابلكشي زميني، احداث شبكه فشار ضعيف و فشارمتوسط زميني و هوايي، تبديل،‌ بركناري و اصلاح شبكه، احداث و بركناري پست شهرستانهاي سنندج، بانه، بيجار، دهگلان و سروآباد به صورت كليد در دست

مناقصه‌گزار: شركت توزيع نيروي برق استان كردستان

تاريخ خريد اسناد: 26/2/97 لغايت 9/3/97

تاريخ تحويل اسناد: حداكثر 20/3/97

تاريخ بازگشايي پاكات الف و ب: 21/3/97

تاريخ بازگشايي پاكات ج: 28/3/97

مبلغ تضمين: 1.656.000.000ريال

محل خريد اسناد: شرايط مناقصه عمومي و مدارك مرتبط در آدرس www.kurdelectric.com از تاريخ 26/2/97 لغايت 9/3/97 قابل دانلود مي‌باشد.

محل تحويل اسناد: دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي برق استان كردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سايت اداري

ü      استعلام‌هاي مربوط به خريدهاي متوسط (بدون برگزاري مناقصه) جهت كليه كالاهاي مورد نياز در سايت شركت توزيع به آدرس www.kurdelectric.com درج مي‌گردد.

ü      ارائه كد كاربري ثبت نام در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات جهت درج اطلاعات برنده مناقصه الزامي مي‌باشد.

هزينه درج دو نوبت آگهي بعهده برنده مناقصه مي‌باشد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج است.

  براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت توانير ( (WWW.tavanir.org.irشركت توزيع برق (www.kurdelectric.com) يا سايت پايگاه ملي مناقصات (iets.mporg.ir) مراجعه و يا با شماره تلفن‌هاي 9-33283601 087 داخلي 2054 و 2055 تماس حاصل فرماييد. 

شركت توزيع نيروي برق استان كردستان


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد