((*آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)  *))

شهرداری آبیک در نظر دارد به استناد مجوزهای صادره از سوی شورای محترم  اسلامی شهرآبیک  نسبت به اجرای پروژه مشروحه ذیل از طریق پیمانکاران و شرکتهای واجدالشرایط اقدام نماید.

 

-واگذاری پروژه بدنه سازی رودخانه با اعتباری بالغ بر 3.000.000.000 ریال

-واگذاری پروژه احداث پارک محله‌ای خرم                2.600.000.000 ریال

 

 لذا از کلیه پیمانکاران و شرکتهای  واجدالشرایط دعوت می‌گردد  حداکثر ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم  جهت دریافت و ارائه اسناد و شرکت درمناقصه در ســاعات اداری به ساختمان مرکزی شهرداری آبیک  واقع در بلوار آیت اله طالقانی- طبقه دوم واحد عمران  مراجعه نمائید.

ضمناً شهرداری در رد یا قبول یک و یا کلیه پیــشنهادات مخــتار بوده و هزینه انتشار آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصــه می‌باشند و سایر اطلاعات و جزئیات مربوط بـــــه معامله در اســـناد مناقصه مندرج می‌باشد. 25/2

 سعید آگشته- شهردار آبیک


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد