((*آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم )  *)) 

شهرداری آبیک در نظر دارد به استناد مجوزهای صادره از سوی شورای محترم  اسلامی شهرآبیک  نسبت به اجرای پروژه مشروحه ذیل از طریق پیمانکاران و شرکتهای واجدالشرایط اقدام نماید.

 واگذاری پروژه تخریب ، بازسازی و جدول گذاری معابر شهر با اعتباری بالغ بر 4.000.000.000 ریال  پروژه جدول گذاری معابر شهر با اعتباری بالغ بر 4.000.000.000 ریال.

 

 لذا از کلیه پیمانکاران و شرکتهای  واجدالشـرایط دعـــوت مــی‌گردد  حداکثر ده روز پس از انتشار آگهی فوق‌الذکر جهت دریافت و ارائه اسناد و شرکت درمناقصه در ساعات اداری به ساختمان مرکزی شهرداری آبیک  واقع در بلوار آیت اله طالقانی- طبقه دوم واحد عمران  مراجعه نمائید.

ضمناً شهرداری در رد یا قبول یک و یا کلیه پیــشنهادات مخــتار بوده و هزینه انتشار آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصــه می‌باشند و سایر اطلاعات و جزئیات مربوط بـــــه معامله در  اســـناد مناقصه مندرج می باشد. 17/2 

سعید آگشته-شهردار آبیک


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد