آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

فراخوان تجدید مناقصه عمومي يك مرحله‌اي

نوبت اول

اداره كل راه و شهرسازي استان البرز در نظر دارد مناقصات عمومي ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. لذا با توجه به اينكه كليه مراحل برگزاري مناقصه اعم از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  صورت خواهد پذيرفت، لازم است كليه مناقصه‌گران واجد صلاحيت در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 29/02/1397 مي‌باشد.

رديف

شرح پروژه

شماره فراخوان ارزيابي

مبلغ برآورد (ريال)

رتبه مورد نياز

1

احداث ساختمان سوله مدیریت بحران محمدشهر کرج

200973559000011

27،798،945،226

5 و بالاتر ابنیه

2

احداث ساختمان مدرسه حبیب ابن مظاهر کرج

200973559000012

17،663،048،015

5 و بالاتر ابنیه

3

احداث ساختمان پاسگاه نیروی انتظامی در تپه قشلاق محمدشهر

200973559000013

16،039،300،136

5 و بالاتر ابنیه

4

احداث ساختمان سرای محله خط 4 حصار کرج

200973559000014

14،362،741،074

5 و بالاتر ابنیه

5

احداث ساختمان سرای محله محمدشهر تپه قشلاق

200973559000015

14،616،476،997

5 و بالاتر ابنیه

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: از ساعت 10/30 صبح روز شنبه مورخ 29/02/1397 لغايت ساعت 14/30 روز ‌چهارشنبه مورخ 02/03/1397

مهلت زماني ارائه پيشنهاد قيمت: تا ساعت 14/30 روز شنبه مورخ 12/03/1397

زمان بازگشايي پاكات: روز يكشنبه مورخ 13/03/1397

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكات ((الف)):

آدرس: كرج-رجايي‌شهر (گوهردشت)-بلوار جمهوري اسلامي(رستاخيز)- خ سوم غربي- اداره كل راه و شهرسازي استان البرز - كد پستي: 3148715634 تلفن: 34480420-026

اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:

مركز تماس: 41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استان‌ها در سايت www.setadiran.ir  بخش "ثبت‌نام/پروفايل تأمين كننده/مناقصه‌گر" موجود است.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد