آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

نوبت اول

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در نظر دارد پروژه‌های حفاظت از طرحهای جنگلداری ذیل را بصورت مناقصه عمومی یک مرحله‌ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکاران واجد صلاحیت به انجام برساند تمامی مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت امضاء الکترونیک را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

ردیف

اداره منابع طبیعی

محل اجراء طرح جنگلداری

مدت اجراء

برآورد کارشناسی (ریال)

مبلغ تضمین (ریال)

1

بندر گزوکردکوی

لیوان و بنفش تپه، وطنا و کردکوی

28/12/97

25794838259

1289800000

2

گرگان

گرمابدشت و جعفر آباد

28/12/97

8464762353

423240000

3

گرگان

شموشک، سعدآباد و ناهارخوران، سری 8 زیارت و ...

28/12/97

22550227490

1128000000

4

گرگان و علی آباد

تاویر و گلریز

28/12/97

10705854395

535300000

5

علی آباد

کبودوال، زرین گل، سرخداری و رضائیان

28/12/97

17836347442

892000000

6

رامیان و آزادشهر

قلعه ماران، وطن و رودبار قشلاق، کوهمیان و دلند

28/12/97

16663913950

833200000

7

آزادشهر و مینودشت

تخت، چهل چای، مینودشت و نوده بن قلعه

28/12/97

17919687652

896000000

8

گالیکش و مراوه تپه

لوه، کرنگکفتر، سیجان کیارام، ترجنلی و گلیداغ

28/12/97

17902159298

895200000

شرایط مناقصه: دارا بودن صلاحیت معتبر خدماتی از وزارت کار و امور اجتماعی

نوع تضمین: ضمانت‌نامه بانکی یا واریز وجه به حساب سپرده

تاریخ انتشار اسناد در سامانه ستاد:‌ از روز شنبه ساعت 17 مورخ 29/02/97

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ درج آگهی تا ساعت 17 روز پنجشنبه مورخ 03/03/97

محل دریافت اسناد:‌ محل دریافت سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد ایران)

آخرین مهلت تکمیل و ارائه اسناد تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 13/03/97 و بازگشایی پیشنهادات 17/03/97 خواهد بود.

محل تحویل اسناد (پاکات الف، ب و ج): بارگزاری در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد ایران)

محل تحویل فیزیکی پاکت الف (ضمانت‌نامه): گرگان- خیابان شهید بهشتی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

انتشار نوبت اول:‌ 29/02/97

انتشار نوبت دوم: 30/02/97

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد