آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای  

نوبت دوم

دانشکده علوم پزشکی خمین در نظر دارد انجام امور طبخ و توزیع غذای دانشکده علوم پزشکی شهرستان خمین را بدون مصالح و بصورت پرسی به شرکتها یا موسسات دارای صلاحیت از مبادی ذیربط واگذار نماید.

مهلت خرید اسناد: از مورخ 27/03/1397 لغایت 03/04/1397

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واریز مبلغ 350000ریال به حساب 2177865358008 (قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران) بابت خرید اسناد مناقصه

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه: اصل فیش واریزی

مهلت ارسال پیشنهادات :تا پایان وقت اداری ساعت 15 روزچهار شنبه 13/04/1397

میزان سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی به مبلغ 220.000.000 ریال با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه نقد به شماره حساب شماره 2177865203001 بانک ملی مرکزی خمین در وجه دانشکده علوم پزشکی خمین.

محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات: متقاضیان می‌توانند جهت خرید اسناد مناقصه به نشانی: خمین خیابان آزادی دانشکده علوم پزشکی خمین امور پشتیبانی و رفاه و جهت تحویل پیشنهادات به آدرس خمین خیابان آزادی دانشکده علوم پزشکی خمین اداره حراست مراجعه فرمایند.

زمان و مکان گشایش پیشنهادات: روز شنبه تاریخ تاریخ 16/04/1397 ساعت 9 صبح در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی خمین به نشانی خمین خیابان آزادی دانشکده علوم پزشکی خمین طبقه دوم.

حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه جهت بازگشایی پاکت‌ها 2 شرکت کننده می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات نشانی http://iets.mporg.ir  مراجعه فرمایید. 

روابط عمومی و امور بین الملل دانشکده علوم پزشکی خمین


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد