آگهی تجدید مناقصه عمومی

نوبت اول

شهرداری پرند به استناد بودجه مصوب شهرداری براساس ابلاغیه شماره 22650 مورخ 27/1/97 شورای اسلامی شهر پرند در نظر دارد پروژه احداث ایستگاه آتش نشانی شهر پرند را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای حداقل رتبه 5 رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با شرایط ذیل واگذار نماید.

1-موضوع مناقصه: احداث ایستگاه آتش نشانی شهر پرند از محل اعتبارات داخلی

2-محل اجرا پروژه:‌ شهر پرند

3-مدت زمان اجرای پروژه: چهار ماه

4-مبلغ اعتبار: 10.000.000.000 ریال (ده میلیارد ریال)

5- مهلت و محل توزیع اسناد: محل دریافت اسناد واحد امور پیمانهای شهرداری پرند می‌باشد، مهلت توزیع و عودت اسناد به مدت ده روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم می‌باشد. (روز انتشار آگهی محاسبه می‌شود.)

6-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:‌ 500.000.000 (پانصد میلیون) ریال

7-محل و تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت: بازگشایی پاکات روز دوشنبه مورخ 11/04/1397 می‌باشد.

8-شهرداری در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

9-هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

10-هزینه دریافت اسناد مناقصه 1.000.000 ریال می‌باشد.

11- ارائه معرفی‌نامه و تصویر گواهینامه صلاحیت پیمانکاران و تصویر آخرین تغییرات شرکت جهت دریافت اسناد الزامی است.

لازم به ذکر است در صورت عدم تمایل نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد، اطلاعات تکمیلی در اسناد مناقصه ذکر گردیده و متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: کیلومتر30 اتوبان تهران- ساوه، شهر جدید پرند، میدان بصیرت ساختمان شهرداری مراجعه نمایند. 

سید کاظم میری آشتیانی شهردار پرند


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد