آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

آگهی تجدید مناقصه عمومی

نوبت اول

شهرداری پرند به استناد بودجه مصوب شهرداری براساس ابلاغیه شماره 22650 مورخ 27/1/97 شورای اسلامی شهر پرند در نظر دارد پروژه احداث ایستگاه آتش نشانی شهر پرند را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای حداقل رتبه 5 رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با شرایط ذیل واگذار نماید.

1-موضوع مناقصه: احداث ایستگاه آتش نشانی شهر پرند از محل اعتبارات داخلی

2-محل اجرا پروژه:‌ شهر پرند

3-مدت زمان اجرای پروژه: چهار ماه

4-مبلغ اعتبار: 10.000.000.000 ریال (ده میلیارد ریال)

5- مهلت و محل توزیع اسناد: محل دریافت اسناد واحد امور پیمانهای شهرداری پرند می‌باشد، مهلت توزیع و عودت اسناد به مدت ده روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم می‌باشد. (روز انتشار آگهی محاسبه می‌شود.)

6-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:‌ 500.000.000 (پانصد میلیون) ریال

7-محل و تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت: بازگشایی پاکات روز دوشنبه مورخ 11/04/1397 می‌باشد.

8-شهرداری در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

9-هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

10-هزینه دریافت اسناد مناقصه 1.000.000 ریال می‌باشد.

11- ارائه معرفی‌نامه و تصویر گواهینامه صلاحیت پیمانکاران و تصویر آخرین تغییرات شرکت جهت دریافت اسناد الزامی است.

لازم به ذکر است در صورت عدم تمایل نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد، اطلاعات تکمیلی در اسناد مناقصه ذکر گردیده و متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: کیلومتر30 اتوبان تهران- ساوه، شهر جدید پرند، میدان بصیرت ساختمان شهرداری مراجعه نمایند. 

سید کاظم میری آشتیانی شهردار پرند


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد