آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

فراخوان تجديد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

واگذاري امورات حفظ و نگهداري فضاي سبز شهرداري سرپل ذهاب

(نوبت دوم)

شهرداري سرپل ذهاب در نظر دارد تجديد مناقصه عمومی واگذاري امورات حفظ و نگهداري فضاي سبز بصورت حجمي به شماره ۲۰۰۹۷۵۲۸۷۰۰۰۰۰7 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 24/3/1397 می‌باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:30 روز يكشنبه تاریخ 27/3/1397

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز چهارشنبه تاریخ 6/4/1397

زمان بازگشایی پاکت‌ها : ساعت 10:00 روز پنج شنبه تاریخ 7/4/1397

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت‌هاي الف:

آدرس: سرپل ذهاب- خيابان امام (ره)- خيابان شهيد فاتح فر- شهرداري سرپل ذهاب تلفن: 08342222442

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام:  85193768 و88969737

حيدري شهردار سرپل ذهاب


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد