آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

آگهی مناقصه عمومی

مرحله اول- نوبت دوم

شهرداری بندر ماهشهر به استناد مجوز شماره 399/ش مورخ 23/2/97 شورای اسلامی شهر در نظر دارد پروژه انجام زیرسازی نوارهای حفاری و لگه گیری و ترمیم آسفالت معابر منطقه فاز 6 و 7 بندر ماهشهر را با رعایت تشریفات قانونی و آگهی مناقصه به پیمانکار واجد الشرایط واگذارنماید. 

1-اسناد مناقصه از مورخ 27/03/97 تا پایان وقت اداری مورخ 09/04/97 در مقابل پرداخت مبلغ 500.000 ریال (غیر قابل استرداد) به حساب سیبا 0105293482000 نزد بانک ملی شعبه شهرداری تسلیم و پاکت در مورخ 10/04/97 به واحد امور قراردادهای شهرداری تحویل می‌گردد. بازگشایی پاکت‌ها مورخ 12/04/97 می‌باشد.

2-مبلغ اولیه کار 5.010.778.540 ریال می‌باشد که پیشنهاد دهنده باید 5% قیمت پایه (250.538.927ریال) را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب سیبا شماره 0105294167003 بانک ملی ایران به نام شهرداری بندر ماهشهر بصورت نقد یا ضمانتنامه بانکی ضمیمه پیشنهاد خود ارائه نماید.

3-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

4-ارائه رتبه 5 رشته راه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور الزامی می‌باشد.

5-ارائه گواهی تائید صلاحیت ایمنی  از اداره کار و امور اجتماعی الزامی می‌باشد.

6-هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

7-شرکت کنندگان باید دارای کد اقتصادی دوازده رقمی ( TIN) باشند.

8-متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن 24-52350023-061 تماس و یا به آدرس www.mahshahrcity.ir حاصل نمایند.

امور قراردادهای شهرداری بندر ماهشهر


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد