آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

آگهي تجدید مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شماره 21001/97

نوبت اول

1-نام و نشاني مناقصه‌گزار: شركت برق منطقه‌اي تهران به نشاني تهران، سعادت آباد، بالاتر از كوي فراز، بلوار برق، شركت برق منطقه‌اي تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه سوم، بال شرقي، امور تداركات و قراردادها

2-موضوع مناقصه :واگذاري خدمات مطابق با موارد مندرج در اسناد مناقصه به صورت برگزاري مناقصه عمومی يك مرحله‌اي به شرح ذيل:

شماره مناقصه (مرجع)

شماره فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

موضوع مناقصه

میزان تضمین (سپرده)

شرکت درمناقصه (ریال)

زمان گشایش پیشنهادات

21001/97

200971008000020

خريد 10كيلومتر كابل63 كيلو ولت500*1

1،500،000،000

ساعت 10

3- زمان، مهلت، مبلغ ومحل دريافت اسناد: متقاضيان مي‌توانند از تاريخ 28/03/97 تا پايان ساعت اداري روز یکشنبه مورخ 03/04/97 به سامانه الكترونيكي تداركات دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و با پرداخت مبلغ 500.000 ريال از طريق درگاه پرداخت اينترنتي در وجه حساب سيبا به شماره 2175099004004 براي خريد اسناد مناقصه فوق اقدام نمايند.

4-مدت اعتبار پيشنهادات : اعتبار پيشنهاد از زمان افتتاح پاكات سه ماه بوده و براي سه ماه ديگر نيز معتبر باشد.

5-نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: مبلغ تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانكي معتبر يا واريز نقدي به حساب تمركز سپرده‌هاي برق تهران نزد خزانه مي‌باشد.

6-نام و نشاني دستگاه نظارت: شركت برق منطقه‌اي تهران معاونت طرح وتوسعه

7-زمان و محل تحویل تضمین شركت در مناقصه: پيشنهاد دهندگان مي‌بايستي ضمن بارگذاری تصوير کليه مدارک پاکات (الف، ب، ج) در سامانه تدارکات الکترونيکی دولت تا قبل از ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 13/04/97 اقدام نمايند و نسبت به ارسال اصل مدارک مطابق شرايط درج شده در پاكت لاك و مهر شده تا پايان ساعت اداري روز شنبه مورخ16/04/97 به دبيرخانه حراست به نشاني مندرج در بند يك تحويل و رسيد دريافت دارند. تمامی فرايند برگزاری مناقصه، افتتاح پاکات، تعيين برنده و عقد قرارداد از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت صورت می‌پذيرد.

8-گشايش پيشنهادات : پيشنهادات ارائه شده در سامانه مطابق با جدول فوق در روز یکشنبه مورخ17/04/97 درسالن پژوهش3 واقع در طبقه سوم ساختمان ستادي شركت برق منطقه اي تهران گشايش خواهد يافت.

-ساير شرايط :

-شرايط داشتن گواهينامه تايپ تست موضوع مناقصه در زمان تحويل كالا

-دارندگان پروانه توليد كالاي موضوع مناقصه از وزارت صنايع و معدن مجاز به شركت در مناقصه هستند

- ساير شرايط و توضيحات تكميلي در اسناد مناقصه درج شده است.

- علاقمندان به شركت در مناقصه مي‌بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (توكن) با شماره‌هاي دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 و مركز تماس 27313131 تماس حاصل نمايند.

سامانه تداركات الكترونيكي دولت

www.setadiran.ir

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات

http://iets.mporg.ir

پايگاه اطلاع رساني مناقصات شركت توانير

http://tender.tavanir.org.ir

پايگاه اطلاع‌رساني مناقصات شركت برق منطقه‌اي تهران

www.trec.co.ir

 براي كاهش هزينه خانوار از لامپ‌هاي كم مصرف استفاده کنیم

  روابط عمومي برق منطقه‌اي تهران


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد