آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

شهرداری یاسوج در نظر دارد برابر ماده 5 آیین نامه‌های مالی شهرداری عملیات آسفالت معابر سطح شهر را با برآورد اولیه و نقشه و مشخصات فنی و شرایط مناقصه مشروحه ذیل به شرکت پیمانکار واجد شرایط که دارای رتبه راه باشند از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

ردیف

نام پروژه

مبلغ برآورد اولیه به ریال

نوع و مبلغ ضمانت‌نامه بانکی 5 %

مدت اجرا

1

آسفالت معابر سطح شهر

9.999.724.950

499.986.248

3 ماه

1-مدت زمان دریافت اسناد از تاریخ 28/03/97 الی 09/04/97 به مدت 10 روزکاری

2-مدت قبول پیشنهادها از تاریخ 28/03/97 الی 09/04/97 به مدت 10 روز کاری

3-محل تسلیم پیشنهادها: یاسوج بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری یاسوج، دبیرخانه شهرداری

4-تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 10/04/1397 در محل سالن اجتماعات شهرداری می‌باشد.

5-مبلغ تضمین حسن انجام تعهدات 5 درصد رقم پیشنهادی و بصورت ضمانت‌نامه بانکی می‌باشد.

6-سال فهرست بهاء براساس فهرست بهاء سال 1397 می‌باشد.

7- تامین اعتبار پروژه از منابع داخلی می‌باشد.

8-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

9-سایر شرایط به همراه اسناد تحویل خواهد شد.

10- در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به امور قراردادها مراجعه نماید.

11- محل دریافت اسناد:‌ یاسوج- بلوار امام خمینی، شهرداری مرکزی، واحد امور قراردادها، تلفن 2231023 

نستهن مقدم شهردار یاسوج


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد