آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

آگهي مناقصه عمومي

شماره 1-4

شرکت عمران شهر جدید پرند ، به آدرس كيلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد نسبت به احداث ساختمان دو ایستگاه آتش نشانی بر اساس بخش‌نامه سرجمع (به صورت مقطوع)  و در قبال 30 درصد نقد و 70 درصد تهاتر اراضي در شهر جديد پرند، حسب مشخصات ذيل را به پيمانكاران واجدِ شرايط كه داراي حداقل رتبه 5 ابنيه و ظرفيت آزاد، بر اساس بخش‌نامه شماره 576756/95 مورخ 31/03/95 از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور می‌باشند، واگذار نماید:

عنوان

فاز

متراژ ( مترمربع)

مبلغ برآورد با اعمال ضرايب بر اساس فهارس بهاي سال 97 ( ريال )

جمع كل مبلغ برآورد با اعمال ضرايب بر اساس فهارس بهاي سال  97 ( ريال )

مبلغ تضمين شركت در مناقصه (ريال )

مدت قرارداد

تكميل ساختمان اصلي، ساختمان تاسیسات و ساختمان استقرار کارکنان اورژانس

شمال فاز6

565

9.793.785.482

13.248.105.970

662.405.299

12ماه

محوطه سازی (ديوارپيراموني ، محوطه ، تاسيسات برق و مكانيكي)

1938

3.454.320.488

تكميل ساختمان اصلي ، ساختمان تاسیسات و ساختمان استقرار کارکنان اورژانس

جنوب فاز6

565

9.911.646.336

12.460.198.310

623.009.916

12ماه

محوطه سازی ( ديوارپيراموني ، محوطه ، تاسيسات برق و مكانيكي )

1339

2.548.551.974

 نوع و تضمين شركت در مناقصه : ضمانت‌نامه بانكي به مبلغ قيد شده در جدول فوق (در صورت شركت در مناقصه بيش از يك مورد ضمانت‌نامه هر كدام بايستي جداگانه ارايه گردد) و حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هيات محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قيدگرديده است

مدت اعتبار پيشنهادها : سه ماه ، قابل تمدید تا سه ماه دیگر .

الف) مهلت فروش اسناد از تاريخ 23/04/97 تا پايان وقت اداري27/04/97  

ب) آخرين مهلت تحويل پيشنهادها : تا  پایان وقت اداری مورخ 08/05/97

پ) محل تحويل اسناد : دبير خانه شركت عمران شهر جديد پرند( به آدرس فوق الاشاره)  

ت) تاريخ بازگشايي پيشنهادها: 09/05/97 ، ساعت10 صبح  (اتاق جلسات)

متقاضيان مي‌بايستي مبلغ -5.000.000 ريال براي خريد اسناد هر یک از پروژه­های فوق به صورت جداگانه به حساب جاري4001036904005068 تمرکز وجوه درآمد شرکت عمران شهرهای جدید واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان رسيدگي شركت به آدرس فوق‌الاشاره، مراجعه نماييد.

(تلفن تماس: 5-56790051-021)

                        شرکت عمران شهر جدید پرند


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد