آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

آگهی مزایده عمومی

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مزایده عمومي ذيل را به واجدین صلاحيت واگذار نمايد.

ردیف

شماره مزایده

شرح

مبلغ تضمین (ریال)

تاریخ دریافت اسناد

زمان و محل تحویل پاکت‌ها

بازگشایی پاکت‌ها

1

3-97

فروش انواع سیم مسی و کابل مسی و آلومینیومی اسقاط 

-   انواع سیم مسی اسقاط : 280.000.000 ریال

-   انواع کابل مسی و آلومینیومی اسقاط : 155.000.000 ریال

23/04/97 لغایت 27/04/97

07/05/97

دبیرخانه

( حداکثر تا ساعت 12)

07/05/97

سالن کنفرانس ساعت 13

لذا از واجدین شرایط دعوت بعمل می‌آید برای دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به یکی از دو روش ذیل اقدام نمایند.

1.واریز مبلغ 250.000(دویست و پنجاه هزار) ریال به حساب جاری سپهر 0102238552004 بانک صادرات  شعبه صنعتی کرمان بنام شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان و با ارائه اصل فیش واریزی جهت دریافت اسناد مزایده به نشانی کرمان بلوار جمهوری اسلامی ایران روبروی گمرک شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان (شماره تلفکس کرمان 03432116086 - امور تدارکات و 5-03432110403 داخلی 1063) مراجعه نمایند.

2.مراجعه به پايگاه اطلاع رساني مناقصه http://iets.mporg.ir و سايت توانير (شبکه اطلاع رسانی معاملات) www.Tavanir.org.ir  و سایت شرکت توزیع برق جنوب کرمانwww.sked.co.ir و سایت انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های توزیع www.edca.ir  .

به پیشنهادهائی که فاقد امضاء، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت و ساعت مقرر در فراخوان، واصل می‌شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. حضور یک نفر نماینده با معرفی‌نامه کتبی مجاز می‌باشد.

هزینه درج آگهی به عهده برنده می‌باشد.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد