آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله‌اي همراه با ارزيابي كيفي

تهيه و طبخ و توزيع غذاي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اراك (10- 97 ) 

دانشگاه علوم پزشكي اراك در نظر دارد مناقصه عمومي تهيه و طبخ و توزيع غذاي دانشجويان را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و بازگشايي پاكت‌ها ازطريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس

www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضويت قبلي؛ مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

تاريخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاريخ 21/04/1397مي‌باشد.

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : تا روز دوشنبه تاريخ 25/04/1397

مهلت زماني ارائه پيشنهادات و تكميل و ارسال مستندات ارزيابي كيفي مناقصه:  روز دوشنبه تاريخ 08/05/1397 

زمان بازگشايي پاكت‌هاي الف مناقصه : ساعت 10 صبح روز سه‌شنبه تاريخ 09/05/1397   

تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : 1.737.800.000 ريال طبق آخرين مصوبه هيات وزيران

حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در ارزيابي كيفي مناقصه جهت بازگشايی پاکت‌ها 3 شرکت کننده می‌باشد.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت‌هاي الف: آدرس اراك خيابان شهيد شيرودي خيابان اعلم الهدي جنب بيمارستان اميركبير اراك ستاد دانشگاه علوم پزشكي اراك امور حقوقي و قراردادها و تلفن 08633130252

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس41934-021

دفتر ثبت نام : 08633245248


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد