آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

مناقصه عمومی

نوبت اول

شركت پتروشيمي بوعلي سينا در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با ارزیابی کیفی خرید مبدل حرارتی E-8007 پروژه بازسازی واحد 800 شرکت پتروشیمی بوعلی سینا خود واقع در ماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني سايت 4، را از طريق مناقصه عمومی به اشخاص توانمند در اين زمينه واگذار نمايد.

1- مهلت دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی،  7 روز پس از انتشار نوبت دوم آگهي به نشاني مندرج در بند 5

2- آخرين مهلت تسليم پاکات مناقصه (الف، ب، ج) ، 14 روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به نشانی مندرج در بند 5

3- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 98.760.800(نود و هشت میلیون و هفتصد و شصت هزار و هشتصد) ریال بصورت ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا وجه نقد.

4- زمان بازگشایی پاکات مناقصه:‌ با توجه به اینکه مناقصه دارای ارزیابی کیفی می‌باشد زمان بازگشایی بعداً به اطلاع مناقصه‌گران رسانده می‌شود.

5- متقاضيان براي كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه به نشاني:

سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا به نشانی: WWW.BSPC.IR یا به دفتر امور پیمان‌ها واقع در ماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني(ره) سايت 4، شركت پتروشيمي بوعلي سينا مراجعه نمايند.

كد فراخوان فوق‌الذكر در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات 3168555 مي‌باشد.  

روابط عمومي شركت پتروشيمي بوعلي سينا


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد