آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

مناقصه شماره 4‏/97

نوبت اول

شرکت مخابرات ایران‏- منطقه يزد در نظر دارد بخشی از خدمات ترابری اعم از خودروهای سبک و سنگین به شرح وكيفيت مندرج در اسناد مربوطه را از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد، از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط و تشخيص صلاحيت شده توسط مراجع ذيربط دعوت مي شود پس از واريز مبلغ ‏-‏/250.000 ريال به حساب جام شماره 1644444472 بانک ملت شعبه مرکزی یزد با شناسه 3400080268129 بنام شرکت مخابرات ایران‏- منطقه یزد حداکثر تا تاریخ 1‏/5‏/1397 در وقت اداری به واحد قراردادهای این شرکت واقعدر میدان امام حسین(ع) ساختمان مرکز امام حسین مراجعه و با ارائه فيش بانكي اسناد مناقصه را دريافت وپس از تكميل، آنها را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود و ساير مدارك حداكثر تا تاريخ 13‏/5‏/1397 به دبيرخانه اين شركت واقع در ساختمان مذكور تحويل و رسید اخذ نمايند.

مدارك لازم :

1‏- تضمين شركت در مناقصه به مبلغ ‏-‏/150.000.000 ريال بصورت ضمانتنامه بانكي يا چك بانكي تضميني يا واريز وجه نقد به حساب جام شماره 1644444472بانك ملت شعبه مركزي يزد با شناسه 3400080267181 بنام شركت مخابرات ایران‏- منطقه يزد.

2‏- اسناد مناقصه

قابل توجه شركت كنندگان :

* به پيشنهادهاي مبهم ، فاقد امضاء، مشروط، فاقد سپرده، با سپرده مخدوش، با سپرده كمتر از ميزان مقرر، با چك شخصي و نظاير اينها و همچنين پيشنهادهايي كه بعد از زمان مقرر در آگهي واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

* هر گونه FOC در LOP ممنوع بوده ودرنرخ پيشنهادي، بايد ارزش قيمت تخفيف و موارد رايگان در كل اجزاء مناقصه سرشكن شود .

* در صورت درج آگهي در روزنامه استاني ملاك زمان توزيع اسناد و تحويل آنها به دبيرخانه اين شركت تاريخ  چاپ در روزنامه كثيرالانتشار سراسري مي‌باشد.

* اين مناقصه یک مرحله‌اي بوده وگشايش پاكت‌ها در تاريخ 14‏/5‏/1397 درمحل اداره تدارکات و پشتیبانی شركت به نشاني: يزد‏- ميدان امام حسين(ع ) ساختمان مركزي شركت مخابرات ایران‏- منطقه يزد طبقه اول مي‌باشد.

          تلفن پاسخگويي 37333166 ‏- WWW.yazdtelecom.ir

شرکت مخابرات ایران (منطقه یزد)


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد