شلوغ‌‌ترین روز سازمان خصوصی‌سازی از راه رسید

روز مزایدات بزرگ!

سهام 12شرکت دولتی به همراه 5جایگاه سوخت بنزین و یک جایگاه سوخت CNG متعلق به 5استان تهران و 12ملک، انبار و سیلو متعلق به 7 استان کشور روز دوشنبه (امروز) روی میز مزایده می‌روند تا به این ترتیب شلوغ‌‌ترین روز سازمان خصوصی‌سازی از راه برسد.

به گزارش تسنیم، پرترافیک‌‌ترین روز واگذاری‌های امسال دولت در حالی رقم می‌خورد که در این روز قرار است صددرصد کشت و صنعت و دامپروری مغان به صورت 10درصد نقد و بقیه اقساط 8ساله، 40درصد شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس به صورت 10درصد نقد و بقیه اقساط 6ساله، صددرصد تولید نیروی برق اصفهان به صورت 15درصد نقد و بقیه اقساط 6ساله، 40درصد مدیریت تولید برق اصفهان به صورت 15درصد نقد و بقیه اقساط 6ساله، نیروگاه بعثت به صورت 15درصد نقد و بقیه اقساط 6ساله، 40درصد مدیریتی تولید برق بعثت به صورت 15درصد نقد و بقیه اقساط 6ساله، صددرصد تولید نیروی برق خراسان به صورت 15درصد نقد و بقیه اقساط 6ساله، 99.22درصد تولید نیروی برق سهند به صورت 15درصد نقد و بقیه اقساط 6ساله، 40درصد عمران و مسکن سازان ثامن به صورت 25درصد نقد و بقیه اقساط 4ساله، 22.09درصد سهام شهر صنعتی کرمانشاه به صورت 30درصد نقد و بقیه اقساط 3ساله، 97.261درصد سهام شرکت مهندسی آب و خاک پارس به صورت 15درصد نقد و بقیه اقساط 6ساله، 44درصد بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به صورت 50درصد نقد و بقیه اقساط یک ساله روانه میز مزایده شود.

12سیلو، انبار و ملک دولتی

افزون بر این مزایده واگذاری تعداد 12سیلو، انبار و ملک دولتی در شرایطی امروز برگزار می‌شود که بر این اساس قرار است مکان سابق میدان دام محمدآباد به ارزش کل پایه 581میلیاردو63میلیون‌ریال به‌صورت 30درصد نقد و بقیه اقساط 3ساله، مکان سابق کشتارگاه قدیم اصفهان به ارزش کل پایه 428میلیارد و 629میلیون ریال به‌صورت 20درصد نقد و بقیه اقساط 3ساله، سیلوی شوشتر(منطقه‌4) به ارزش کل پایه 92میلیاردو‌‌976میلیون‌ریال به‌صورت 15درصد نقد و بقیه اقساط 6ساله، سیلوی اردبیل(منطقه‌7) به ارزش کل پایه 131میلیارد‌و‌714میلیون‌ریال به‌صورت 15درصد نقد و بقیه اقساط 6ساله، سیلوی شماره یک تبریز(منطقه 8) به ارزش کل پایه 488میلیاردو‌409میلیون‌ریال به‌صورت 25درصد نقد و بقیه اقساط 3ساله، سیلوی میانه(منطقه 8) به ارزش کل پایه 194میلیاردو‌470میلیون ریال به‌صورت 15درصد نقد و بقیه اقساط 6ساله، سیلوی قدیم ازنا(منطقه‌12) به ارزش کل پایه 168میلیاردو‌759میلیون ریال به‌صورت 15درصد نقد و بقیه اقساط 6ساله، سیلوی بیجار(منطقه‌13) به ارزش کل پایه 319میلیاردو‌720میلیون ریال به‌صورت 15درصد نقد و بقیه اقساط 6ساله، انبار مکانیزه همدان(منطقه‌13) به ارزش کل پایه 178میلیاردو 550میلیون‌ریال به‌صورت 15درصد نقد و بقیه اقساط 6ساله، سیلوی قدیم سقز(منطقه‌13) به ارزش کل پایه 161میلیاردو‌92میلیون‌ریال به‌صورت 15درصد نقد و بقیه اقساط 6ساله، سیلوی قدیم همدان(منطقه 13) به ارزش کل پایه 134میلیاردو‌946میلیون‌ریال به‌صورت 15درصد نقد و بقیه اقساط 6ساله و انباره مکانیزه نهاوند(منطقه‌13) به ارزش کل پایه 117میلیاردو‌899میلیون‌ریال به‌صورت 15‌درصد نقد و بقیه اقساط 6ساله در این روز روی میز فروش بروند.

این گزارش می‌افزاید: خریداران این تعداد 12سیلو، انبار و ملک دولتی 20روز کاری پس از قطعیت معاملات فرصت دارند مبلغ نقدی در نظر گرفته شده را به حساب دولت واگذار کنند.

6جایگاه سوخت دولتی

همچنین امروز و در پرترافیک‌ترین روز واگذاری‌های امسال دولت، مزایده 6جایگاه سوخت دولتی در مجموع به ارزش کل پایه 361میلیاردو‌925میلیون‌و‌822هزارریال برگزار می‌شود.

برای این مزایده جایگاه سوخت زیوه متعلق به استان آذربایجان غربی به قیمت پایه 9میلیاردو‌8 میلیون‌و 355هزارریال به‌صورت 30درصد نقد و بقیه اقساط دوساله، جایگاه سوخت شماره‌5 متعلق به استان اصفهان به قیمت پایه 7میلیاردو 826میلیون‌و 250هزارریال به‌صورت 30 درصد نقد و بقیه اقساط 4 ساله، جایگاه سوخت شماره 14 متعلق به استان تهران به قیمت پایه 234میلیارد و 705میلیون و 79 هزار ریال به‌صورت 30 درصد نقد و بقیه اقساط 4 ساله، جایگاه سوخت CNG اهواز متعلق به استان خوزستان به قیمت پایه 14میلیارد و 152میلیون ریال به‌صورت 30 درصد نقد و بقیه اقساط 4 ساله، جایگاه سوخت شهید اسماعیلی ساری متعلق به استان مازندران به قیمت پایه 86میلیارد و 431میلیون ریال به‌صورت 30 درصد نقد و بقیه اقساط 3 ساله و جایگاه سوخت سوادکوه(آلاشت) متعلق به استان مازندران به قیمت پایه 9میلیارد و 767میلیون و 137 هزار ریال به‌صورت 30 درصد نقد و بقیه اقساط 4 ساله آگهی شده است.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد